Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pierwsze oficjalne wydanie HTML5

piątek,

Pierwsze oficjalne wydanie HTML5

28 października 2014 roku specyfikacja HTML5 osiągnęła status rekomendacji W3C. W3C (World Wide Web Consortium) jest organizacją, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. HTML to język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. W piątej wersji języka wprowadzono wiele nowości. Przedstawimy tylko niektóre:

  • z języka usunięto elementy prezentacyjne, m.in. center, font, big, frame, basefont;
  • wprowadzono nowe elementy, m.in. header, footer, article, aside, section, figure;
  • nowe typy pola formularza: color, date, datetime, datetime-local, email, month, number, range, search, tel, time, url, week;
  • nowe atrybuty pól formularza: autocomplete, autofocus, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, height and width, list, min and max, multiple, pattern (regexp), placeholder, required, step;
  • możliwość osadzenia MathML i SVG bezpośrednio w dokumencie;
  • nowe metody DOM, m.in. getElementsByClassName, activeElement, hasFocus, getSelection.

Udostępniono sporo nowych funkcji związanych z plikami audio i video, dwukierunkową komunikacją z serwerem, metody przeciągnij i upuść, wsparcie dla portu OpenGL (WebGL — generowanie złożonych trójwymiarowych scen, m.in. wykorzystywanych w grach). Pełna lista nowych możliwości może przyprawić o zawrót głowy.

Autorem pierwszej wersji języka HTML jest fizyk Tim Berners-Lee, język opisu strony miał umożliwiać udostępnianie dokumentów związanych z badaniami naukowymi. Pierwsza, publicznie dostępna, specyfikacja języka nazwana HTML Tags pochodzi z 1991 roku. Definiowała ona 22 znaczniki, 13 z nich przetrwało do dziś. W pierwszych latach język rozwijał się bardzo dynamicznie, w grudniu 1999 opublikowano specyfikację HTML4.01. Wtedy zaprzestano także prac na HTML. Jako dalszą drogę rozwoju obrano nowy język XHTML, który był dialektem XML. Okazało się, że nowy standard przyniósł więcej problemów niż korzyści i jego rozwój został najpierw powstrzymany na kilka lat, a w 2009 roku oficjalnie porzucony. Pierwszy projekt roboczy HTML5 pojawił się 22 stycznia 2008 roku.

Technikalia

Artykuł: Edytor tekstu GNU Emacs

Edytor tekstu GNU Emacs

Artykuł: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Poznaj swoje prawa w pracy

Poznaj swoje prawa w pracy

Artykuł: GeForce 16

GeForce 16

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły