Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

HTML Tags

sobota,

HTML Tags

Język HTML służy do tworzenia stron internetowych. Jego autorem był fizyk Tim Berners-Lee. Pierwszy dokument z opisem języka HTML pojawił się w Internecie w 1991 roku i nosił nazwę „HTML Tags” (znaczniki HTML). Z tego źródła korzystali twórcy pierwszych przeglądarek internetowych, jednak często modyfikowali atrybuty dostępnych znaczników i dodawali nowe. W 1993 roku organizacja IETF opublikowała pierwszą propozycję specyfikacji języka HTML. Pod koniec tego samego roku Dave Raggett w swoim szkicu „HTML+” sugerował włączenie do standardu już zaimplementowanych w przeglądarkach dodatkowych znaczników, np. tabel. Pierwsza oficjalna specyfikacja języka HTML to „HTML 2.0” opublikowana 24 listopada 1995 roku. Oznaczenie 2.0 zostało nadane w celu wyraźnego odróżnienia od poprzednich dokumentów.

Dokument „HTML Tags” prezentował następujące znaczniki: <title>, <nextid>, <a>, <isindex>, <plaintext>, <listing>, <p>, <h1>…<h6>, <address>, <hp1><hp2>…, <dl>, <dt>, <ul>, <li>, <xmp>, <menu> oraz <dir>. Niektóre z nich przetrwały do aktualnej wersji języka. W pierwszym opisie języka Tim Berners-Lee określił także kilka możliwych do zastosowania atrybutów, np. „href” dla odnośników.

Poniżej przedstawiono korzystający z prezentowanych znaczników początkowy fragment kodu dokumentu „HTML Tags”.

Źródło kodu: https://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/MarkUp/Tags.html

Artykuł: Firma Dell

Firma Dell

Artykuł: Intel 80286

Intel 80286

Artykuł: Staże zawodowe techników informatyków

Staże zawodowe techników informatyków

Artykuł: Studniówka

Studniówka

Artykuł: Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły