Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kalkulator naukowy HP-35

środa,

Kalkulator naukowy HP-35

4 stycznia 1972 roku na rynku pojawił się pierwszy na świecie kieszonkowy kalkulator naukowy – model HP-35 z firmy Hewlett-Packard.

Kalkulatory naukowe oprócz podstawowych działań mogą wykonywać także niektóre funkcje matematyczne, np. trygonometryczne, wykładnicze, logarytmy. Na początku lat siedemdziesiątych istniały już tego typu urządzenia, jednak cechowały się stosunkowo dużymi rozmiarami kwalifikującymi je do klasy urządzeń biurkowych. Ówczesne kalkulatory kieszonkowe obsługiwały jedynie podstawowe działania.

Kalkulator HP-35 powstał na zlecenie współzałożyciela firmy Billa Hewletta. Zadaniem pracowników HP było stworzenie kieszonkowej wersji biurkowego kalkulatora naukowego HP-9100. Podobnie jak w pierwowzorze do zapisu wyrażeń algebraicznych zastosowano odwrotną notację polską.

System logiczny nazwany Notacją Polską opracował Jan Łukasiewicz w 1920 roku. Pozwala on zapisywać wyrażenia algebraiczne bez stosowania nawiasów, stosując jedynie operatory i argumenty. Na bazie notacji Łukasiewicza powstała odwrotna notacja polska wykorzystywana w niektórych językach programowanie oraz niektórych kalkulatorach naukowych.

W HP-35 wbudowano piętnastocyfrowy wyświetlacz LED. Z uwagi na oszczędzanie energii wielu użytkowników podczas przerwy w pracy wprowadzało znak kropki dziesiętnej, aby wykorzystywać najmniejszy możliwy obszar ekranu. Wymiary urządzenia zaprojektowano w taki sposób, by mieścił się w jednej z kieszeni koszuli Billa Hewletta. W odróżnieniu od tanich kalkulatorów napisy na klawiszach umieszczono jako wklejone kawałki plastiku o innym kolorze, nie ulegały one wycieraniu.

W pierwszym roku sprzedaży nabywców znalazło ponad sto tysięcy sztuk urządzenia, do 1975 roku wyprodukowano ich łącznie trzysta tysięcy. Wprowadzenie kieszonkowego kalkulatora naukowego i jego następców oznaczało koniec ery suwaków logarytmicznych. W 2007 roku dla upamiętnienia 35-lecia HP-35 firma Hewlett-Packard wyprodukowała kalkulator HP-35s.

W wielu zestawieniach kalkulator HP-35 występuje jako jeden z produktów, które zmieniły świat. W 2009 roku HP-35 otrzymał prestiżową nagrodę IEEE Milestone.

Artykuł: Firma Dell

Firma Dell

Artykuł: Intel 80286

Intel 80286

Artykuł: Staże zawodowe techników informatyków

Staże zawodowe techników informatyków

Artykuł: Studniówka

Studniówka

Artykuł: Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły