Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Grady Booch

niedziela,

Grady Booch

27 lutego 1955 roku urodził się amerykański inżynier oprogramowania Grady Booch znany jako współtwórca języka modelowania UML.

Na uczelni United States Air Force Academy w 1977 zdobył tytuł licencjata, a dwa lata później magistra inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara. Był szefem Rational Software Corporation. Po przejęciu firmy przez IBM w 2003 roku został głównym inżynierem oprogramowania w IBM Research.

Jego najszerzej znane osiągnięcia pochodzą z czasów pracy w Rational Software Corporation. Opracował system notacji w obiektowej analizie i projektowaniu zwany metodą Boocha. Kontynuacją metody Boocha był język UML (Unified Modeling Language, zunifikowany język modelowania).

UML został opracowany w połowie lat 90. ubiegłego wieku przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jacobsona. Tworzy się w nim modele systemów informatycznych, które dopiero mają powstać. Może być też wykorzystany do modelowania dziedziny problemu – opisywania fragmentu istniejącej rzeczywistości, np. struktura i funkcje jakiejś instytucji.

Modelowanie obiektowe pojawiło się w latach siedemdziesiątych. W latach 90. istniało kilkadziesiąt niezależnych metod obiektowych, m.in. metoda Boocha. Kiedy inni twórcy dwóch popularnych metod, Rumbaugh i Jacobson, dołączyli do Rational Software, nastąpił przełom. Powstał zunifikowany język modelowania. UML spotkał się z szerokim uznaniem, w prace włączyły się takie firmy jak HP, IBM, Oracle i Microsoft.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły