Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Gene Amdahl

środa,

Gene Amdahl

16 listopada 1922 urodził się Gene Amdahl – amerykański pionier techniki komputerowej.

Młody Gene Amdahl realizację swoich planów związanych ze studiami musiał odłożyć w czasie. Powodem była II wojna światowa. Po odbyciu służby w marynarce wojennej, w 1948 roku ukończył fizykę na South Dakota State University. W 1952 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Wisconsin-Madison. Przedmiotem jego rozprawy doktorskiej była maszyna licząca o nazwie Wisconsin Integrally Synchronized Computer (Wewnętrznie Synchronizowany Komputer Wisconsin). Była to jedna z pierwszych konstrukcji tego typu. Jeszcze w 1952 roku został pracownikiem firmy IBM.

Amdahl pracował w IBM z krótką przerwą w latach 50. do 1970 roku. Był współtwórcą wielu ważnych w historii informatyki komputerów – m.in. IBM 704, IBM 709, IBM 7030, IBM System/360. Po upuszczeniu IBM założył firmę Amdahl Corporation. Jego przedsiębiorstwo z powodzeniem konkurowało z dawnym pracodawcą, np. komputer Amdahl 470V/6 był tańszym i szybszym zamiennikiem IBM System 370/168. Pod koniec lat 70. Amdahl Corporation zatrudniała ponad sześć tysięcy pracowników i miała oddziały na całym świecie.

Amdahl sformułował tzw. prawa Amdahla dotyczące programowania równoległego i rozproszonego. Mają one zastosowanie do dziś. Przypisuje się mu autorstwo terminu FUD (Fear, Uncertainty, Doubt – strach, niepewność, wątpliwość) oznaczającego strategię walki na rynku polegającą na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub niejasnych informacji o konkurencji. Strategia FUD zakłada, że nawet jeśli ktoś wie, że informacje są nieprawdziwe, to powodują one niepewność. Gene Amdahl w 1975 roku użył terminu FUD jako określenie działań firmy IBM podejmowanych wobec Amdahl Corporation.

W 1979 roku Gene Amdahl opuścił swoją pierwszą firmę. Bez większych sukcesów zakładał jeszcze kilka innych przedsiębiorstw. Zmarł w 2015 roku.

Artykuł: Firma Dell

Firma Dell

Artykuł: Intel 80286

Intel 80286

Artykuł: Staże zawodowe techników informatyków

Staże zawodowe techników informatyków

Artykuł: Studniówka

Studniówka

Artykuł: Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły