Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Firma Microsoft

sobota,

Firma Microsoft

26 listopada 1976 roku nazwa „Microsoft” została zarejestrowana w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA.

2 stycznia 1975 roku amerykański przedsiębiorca Ed Roberts otrzymał list z ofertą sprzedaży interpretera języka BASIC dla komputera MITS Altair 8800. Autorami listu było dwóch młodych ludzi. Jeden z nich przed chwilą rzucił studia na Uniwersytecie Waszyngtońskim i nazywał się Paul Allen. Drugim był Bill Gates.

Aby można było podpisać formalną umowę, dwóch młodych ludzi założyło firmę. Nazwali ją „Micro-soft”. Po roku postanowili ją skrócić, 26 listopada 1976 roku została zarejestrowana nazwa „Microsoft”.Pierwszym produktem przedsiębiorstwa był interpreter języka BASIC. Formalna umowa dotycząca interpretera Altair BASIC zawierała nietypowe na ówczesne czasy zapisy. Program pozostał własnością Micro-soft a MITS korzystał z niego na zasadzie licencji. Honorarium naliczane było od każdego sprzedanego komputera wyposażonego w interpreter. Dzięki temu Allen i Gates mogli tworzyć wersje interpretera dla różnych systemów operacyjnych. Interpreter BASIC był najważniejszym produktem Microsoft aż do początku lat osiemdziesiątych.

6 listopada 1980 roku okazał się przełomowym dniem w historii firmy Microsoft i pierwszym dużym krokiem w stronę rynkowej dominacji. Tego dnia firmy IBM i Microsoft podpisały umowę, na mocy której Microsoft miał dostarczyć system operacyjny dla komputerów IBM PC. Warunki umowy były niecodzienne na ówczesne czasy, Microsoft miał zachować prawo do sprzedawania tego systemu. Bill Gates przewidział, że inni producenci będą kopiować komputer IBM PC i potrzebować oprogramowania, które dostarczy im Microsoft.

Trzeba było jeszcze mieć system, ale z tym Gates poradził sobie bezproblemowo. W listopadzie 1980 roku Microsoft był niedużą firmą i nie posiadał systemu operacyjnego. Wiedział jednak o systemie QDOS opracowanym w firmie Seattle Computer Products. Początkowo zakupił licencję, a w lipcu 1981 pełne prawa do QDOS za kwotę 75 tysięcy dolarów. System otrzymał nazwę MS-DOS i został przystosowany do pracy na komputerach IBM. W 1985 roku odbyła się premiera nakładki graficznej na system DOS o swojsko brzmiącej nazwie Windows 1.0. Olbrzymi rozwój rynku komputerów osobistych w latach 80. i 90. oraz sprawne działanie przedsiębiorstwa doprowadziły do sukcesu finansowego i powstania jednej z największych potęg w branży technologii informacyjnych.

Artykuł: Firma Dell

Firma Dell

Artykuł: Intel 80286

Intel 80286

Artykuł: Staże zawodowe techników informatyków

Staże zawodowe techników informatyków

Artykuł: Studniówka

Studniówka

Artykuł: Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły