Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

File Transfer Protocol

środa,

File Transfer Protocol

23 listopada 1944 roku urodził się autor protokołu FTP – indyjski informatyk Abhay Bhushan. Prace na protokołem przesyłu plików rozpoczął w latach sześćdziesiątych jako student Indian Institute of Technology Kanpur. Kontynuował naukę na renomowanej amerykańskiej uczelni Massachusetts Institute of Technology. Brał udział w pracach związanych z protokołami poczty elektronicznej oraz TCP/IP.

Protokół transferu plików (File Transfer Protocol – FTP) to protokół komunikacyjny w architekturze klient-serwer. Transfer jest dwukierunkowy – można przesyłać pliki na serwer lub je pobierać.

Pierwsza specyfikacja FTP została opublikowana 16 kwietnia 1971 roku przez Abhaya Bhushana w postaci dokumentu RFC 114. Do prac nad powstaniem protokołu wykorzystał komputery z uczelni MIT. Rolę serwera pełnił komputer mainframe GE-600 z systemem Multics, klientem był PDP-10 z zainstalowanym Incompatible Timesharing System. Protokół był rozwijany i w kolejnych pojawiały się kolejne dokumenty RFC.

Protokół FTP do działania wymaga dwóch portów. W trybie aktywnym jest to port 21 dla poleceń oraz port 20 do przesyłu danych. W przypadku połączenia w trybie pasywnym przesył danych realizowany jest na porcie o numerze powyżej 1024, dla poleceń przewidziano bez zmian port 21. Przy użyciu protokołu FTP hasła i dane nie są szyfrowane, co stwarza potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Powstało rozszerzenie protokołu o nazwie FTPS, które wspiera szyfrowane protokoły Transport Layer Security (TLS) oraz Secure Sockets Layer (SSL). Innym sposobem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa podczas wysyłania plików jest stosowanie innego protokołu – SFTP (SSH File Transfer Protocol), w którym przesyłane dane są szyfrowane z wykorzystaniem klucza szyfrującego.

Artykuł: SVG: Piłka do piłki nożnej

SVG: Piłka do piłki nożnej

Artykuł: SVG: Ikona debuggera

SVG: Ikona debuggera

Artykuł: Grace Hopper

Grace Hopper

Artykuł: The Mother of All Demos

The Mother of All Demos

Artykuł: Drugie okna z Microsoftu

Drugie okna z Microsoftu

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły