Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Facebook

sobota,

Facebook

4 lutego 2004 roku pod nazwą „TheFacebook” uruchomiono serwis społecznościowy Facebook.

W 2003 roku student Uniwersytetu Harvarda Mark Zuckerberg udostępnił kontrowersyjną stronę internetową o nazwie Facemash umożliwiającą użytkownikom ocenę atrakcyjności poszczególnych studentów na podstawie zdjęć. Władze uczelni wszczęły w tej sprawie postępowanie dyscyplinarne i doprowadziły do zamknięcia serwisu. 4 lutego 2004 roku Zuckerberg z innych grupą studentów uruchomił serwis społecznościowy „TheFacebook”. Jego zasięg był ograniczony wyłącznie do studentów i absolwentów Uniwersytetu Harvarda. W ciągu dwóch pierwszych tygodni funkcjonowania witryny zarejestrowało się w niej ponad ⅔ studentów.

„TheFacebook” od początku stawiał na rozwój, już po kilku miesiącach jego zasięg obejmował ponad trzydzieści szkół i uczelni, a w grudniu liczba użytkowników przekroczyła milion. Sukcesywnie wzbogacano funkcjonalność serwisu. Latem 2004 roku w Palo Alto w Krzemowej Dolinie w Kalifornii powstało pierwsze biuro przedsiębiorstwa. Zaczęli pojawiać się zewnętrzni inwestorzy.

Jesienią 2005 roku zmianie na „Facebook” uległa nazwa serwisu. Wkrótce stał się on dostępny poza Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, a liczba jego użytkowników przekroczyła wartość sześciu milionów. Rok później została ona podwojona. W kolejnych miesiącach rozwój serwisu znacznie przyśpieszył, w grudniu 2007 roku korzystało z niego 58 milionów osób. Wiosną 2008 roku wprowadzono jedną z przełomowych usług, Facebook Chat, który umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym. Również w 2008 roku, dzięki inicjatywie użytkowników, powstała polska wersja językowa serwisu Facebook.

Facebook dynamicznie rozwija się do dziś, według danych udostępnionych przez firmę w grudniu 2019 roku przynajmniej raz zalogowało się ponad dwa i pół miliarda użytkowników. Firma mocno zaistniała na rynku komunikatorów internetowych ze sprawą autorskiego programu Facebook Messenger oraz kupionej w 2014 roku aplikacji mobilnej WhatsApp. Wraz z rozwojem serwisu pojawiły się głosy krytyki, wielu młodych ludzi zbyt wiele czasu spędza na Facebooku, zaniedbując inne aspekty życia. Kontrowersje budzi ilość danych o użytkowniku gromadzonych przez serwis.

Facebook dostarcza API dla programistów chcących korzystać z jego funkcji we własnych aplikacjach. Dostępne są narzędzia dla wielu języków i platform, wspierany jest Android, C#, iPhone, Java, JavaScript, PHP, Python. Pierwotnie Facebook został napisany w języku PHP. Wobec znacznego rozwoju serwisu w celu zwiększenia wydajności przepisywano kod PHP do zewnętrznego rozszerzenia PHP, wymagało to jednak zatrudniania programistów dobrze znających języki PHP i C++ oraz implementację silnika Zend. Aby zmniejszyć koszy i usprawnić proces Facebook opracował translator kodu języka PHP na wysoko zoptymalizowany kod C++ o nazwie „HipHop for PHP”. W 2010 roku translator udostępniono jako wolne oprogramowanie. Następcą „HipHop for PHP” jest „HipHop Virtual Machine” (HHVM). W 2014 roku na potrzeby serwisu Fecebook opracował język programowania Hack, który jest pochodną PHP. Silnikiem wykonawczym dla języka programowania Hack jest HHVM.

Artykuł: Zakończenie stażu

Zakończenie stażu

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły