Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

David Huffman

piątek,

David Huffman

Profesor David Huffman nie patentował swoich osiągnięć, koncentrował się na pracy edukacyjnej – „moimi produktami są studenci”.

Amerykański informatyk David Albert Huffman urodził się 9 sierpnia 1925 roku. W 1944 uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Stanu Ohio. Dwa lata służył w marynarce wojennej USA. Po powrocie na uczelnię zdobył tytuł magistra w dziedzinie elektrotechniki w 1949 roku. W 1953 uzyskał doktorat z inżynierii elektrycznej w renomowanej uczelni Massachusetts Institute of Technology (MIT).

W latach 1953–1967 pracował jako wykładowca w MIT. Później przeniósł się University of California w Santa Cruz, gdzie był współzałożycielem Wydziału Informatyki. Był jednym z pionierów w dziedzinie origami matematycznego, prowadził badania w dziedzinie maszyn statycznych, obwodów scalonych, syntezy sygnałów. Do historii informatyki przeszedł jako autor metody kompresji bezstratnej zwanej jako kodowanie Huffmana. Algorytm Huffmana nie jest doskonały i właściwie nie używa się go samodzielnie. Często jest stosowany jako ostatni etap w różnych systemach kompresji stratnej lub bezstratnej, np. w bardzo popularnych MP3 i JPEG. Kodowanie Huffmana jest chętnie stosowane ze względu na brak ograniczeń patentowych.

David Huffman otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Medal Hamminga w 1999 roku. Zmarł 7 października 1999 roku w Santa Cruz.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły