Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Charles Babbage

poniedziałek,

Charles Babbage

26 grudnia 1791 roku w Walworth urodził się Charles Babbage – konstruktor maszyn liczących, które posłużyły do opracowania współczesnych komputerów. Jest nazywany ojcem informatyki. Babbage zajmował się matematyką, astronomią i mechaniką. Znane są także jego nowatorskie koncepcje związane z organizacją procesu produkcji. Jego najbardziej znane dzieło z zakresu zarządzania to „On the Economy of Machinery and Manufactures”.

Jego konstrukcje można nazwać jednymi z pierwszych komputerów mechanicznych. Koncepcje te wyprzedzały epokę, jednak jednocześnie budowa gigantycznych precyzyjnych mechanizmów była ówcześnie bardzo kosztowna, dlatego ciężko było znaleźć inwestorów. Dwa najważniejsze projekty, które opracował, nie zostały ukończone w formie działających maszyn.

Babbage sporą część swojego życia poświęcił na prace związane z maszyną różnicową. Ze względu na różne problemy, w tym także finansowe, projekt porzucił. W latach 1989-1991 na podstawie zachowanych planów Muzeum Nauki w Londynie sfinansowało budowę tej konstrukcji. W efekcie powstała maszyna licząca działająca z dokładnością 31 cyfr.

Rewolucyjną koncepcją okazała się maszyna analityczna. Nie została nigdy zbudowana, ale była wielką inspiracją dla późniejszych twórców komputerów. Maszyna analityczna miała być konstrukcją mechaniczną napędzaną silnikiem lokomotywy parowej. Konstrukcja zakładała rozdzielenie pamięci i jednostki obliczeniowej, podobnie jak we współczesnych komputerach. Program i dane miały być odczytywane z opracowanych wcześniej przez Josepha Jacquarda kart perforowanych. Wyniki działania programów miały trafiać do drukarki lub być zapisane na kartach. Urządzenie było kompletne w sensie Turinga – można było je programować, wykorzystując konstrukcje znane z dzisiejszych języków programowania – pętle, instrukcje warunkowe, przetwarzanie równoległe. Maszyna analityczna nigdy nie powstała, jednak napisano dla niej programy, w tym ten autorstwa Ady Lovelace – uważany przez wielu za pierwszy program komputerowy.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły