Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

COBOL

niedziela,

COBOL

29 maja 1959 roku w Pentagonie zakończyło się spotkanie grupy CODASYL poświęcone tematowi stworzenia nowego języka programowania. W latach pięćdziesiątych wobec braku standardów, koszty wytwarzania oprogramowania były bardzo wysokie. Niewiele mniej kosztowało uruchomienie istniejącego już wcześniej kodu na nowym sprzęcie. Badania wykazały, że wydatki na oprogramowanie zmniejszyłyby się w przypadku stosowania przenośnego języka programowania zorientowanego biznesowo. Na poniesienie kosztów związanych z opracowaniem języka zdecydował się Departament Obrony Stanów Zjednoczonych.

W 1959 roku powołano grupę pod nazwą CODASYL (Conference on Data Systems Languages) zrzeszającą przedstawicieli rządowych i przemysłowych organizacji. Jej pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 28–29 maja 1959 roku. Wzięło w nim udział 41 osób pod przewodnictwem Charlesa Phillipsa, dyrektora działu zajmującego się przetwarzaniem danych Departamentu Obrony USA. Spotkanie zaowocowało decyzją o podjęciu prac nad nowym językiem. W pierwszej fazie analizowano pod kątem wad i zalet istniejące ówcześnie języki programowania. Ważnym aspektem były także badania istniejących aplikacji oraz zbieranie opinii i doświadczeń użytkowników.

We wrześniu 1959 roku ustalono nazwę dla nowego języka. Wśród propozycji znalazły się m.in. BUSY (Business System), INFOSYL (Information System Language) i COCOSYL (Common Computer Systems Language). Nazwę COBOL (common business-oriented language) zaproponował Bob Bemer. Pierwszy standard języka COBOL pochodzi z roku 1960 i nosi nazwę COBOL-60. Jego twórcy w dużej mierze opierali się o wcześniejsze prace Grace Hopper, zwanej później „babcią COBOLa”. W szczególności duży wpływ na projekt COBOL miał stworzony przez nią wcześniej język FLOW-MATIC. Pewien niewielki wpływ na prace wywarł także opracowany przez IBM język COMTRAN. Pierwszy program COBOL został uruchomiony 17 sierpnia 1960 roku na komputerze firmy RCA Corporation. W grudniu ten sam program z niewielkimi modyfikacja uruchomiono na komputerze UNIVAC. Dość szybko powstały nowe standardy języka, COBOL-61 oraz COBOL-65. Wprowadziły one usprawnienia, usunięto także wykryte błędy logiczne.

COBOL był rozwijany, a opracowaniem kolejnych standardów zajmowały się organizacje American National Standards Institute (ANSI) oraz Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO). W 2002 roku do języka wprowadzono programowanie obiektowe. Ostatnia do tej pory specyfikacja to COBOL 2014. Programy napisane w języku COBOL nadal używane są na całym świecie, a ich zakres zastosowań jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. bankowość, ubezpieczenia, firmy handlowe, agencje rządowe i wojskowe. Przenośność języka pozwala na pracę programów w różnych systemach operacyjnych. W 1997 roku Grupa Gartner wydała raport, z którego wynika, że z języka COBOL korzystało 80% światowego biznesu. W 2012 roku czasopismo Computerworld przeprowadziło ankietę, która wykazała o obecności języka w ponad 60% organizacji. Szacuje się, że prawie 90% światowych transakcji finansowych przetwarza się za pomocą aplikacji w COBOL.

Aktualnie często wywierana jest presja, aby zastąpić COBOL nowocześniejszymi alternatywami. Trudno jest znaleźć programistów, ponieważ istnieje niewielki zainteresowanie nauką tego języka, a dodatkowo uważany jest on za trudny. Nie jest to prawda, problemem jest tutaj konieczność zrozumienia skomplikowanych reguł biznesowych. Średnia wieku programistów związanych z COBOL oscyluje w okolicach pięćdziesięciu lat.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły