Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bjarne Stroustrup

sobota,

Bjarne Stroustrup

Bjarne Stroustrup jest duńskim informatykiem, najbardziej znanym jako twórca języka programowania C++. Jego praca miała ogromny wpływ na świat informatyki i rozwoju oprogramowania, czyniąc C++ jednym z najbardziej wpływowych języków programowania w historii.

Urodził się 30 grudnia 1950 roku w Aarhus, w Danii. Jego zainteresowanie komputerami rozpoczęło się w młodym wieku. Studiował na Uniwersytecie w Aarhus, gdzie uzyskał tytuł magistra w dziedzinie matematyki i informatyki. Następnie kontynuował edukację na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie w 1979 roku obronił doktorat. Po ukończeniu studiów Stroustrup dołączył do Laboratorium Badań Programistycznych znanej amerykańskiej firmy AT&T. To właśnie tam w 1979 roku rozpoczął prace nad nowym językiem programowania, który później stał się C++.

C++ powstał jako rozszerzenie języka C, dodające do niego możliwości programowania obiektowego. Pierwszą wersję języka, pierwotnie nazwaną „C with Classes”, zaprezentowano w 1983 roku. Stroustrup chciał stworzyć język, który byłby zarówno wydajny, jak i elastyczny, umożliwiając tworzenie złożonego oprogramowania w sposób uporządkowany i modułowy. Od lat 90. ubiegłego wieku C++ jest jednym z najpopularniejszych języków programowania ogólnego przeznaczenia. Stał się fundamentem dla wielu nowoczesnych technologii i aplikacji, od systemów operacyjnych po popularne gry wideo. Stroustrup jest autorem wielu cenionych książek na temat C++. Jego pracę „The C++ Programming Language” wielu uważa za jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o tym języku.

Względem języka C, C++ wprowadził kilka kluczowych koncepcji w programowaniu, takich jak m.in.:

  • Klasy i obiekty: umożliwiają tworzenie złożonych struktur danych z zachowaniem zasad hermetyzacji.
  • Dziedziczenie: wywodzi się z języka Simula i ułatwia ponowne wykorzystanie kodu i tworzenie hierarchii typów.
  • Polimorfizm: możliwość wyabstrahowania wyrażeń od konkretnych typów.
  • Szablony: umożliwiają programowanie uogólnione – tworzenie kodu niezależnego od typów, algorytmów oraz struktur danych.

Poza pracą nad C++ Stroustrup aktywnie uczestniczył w życiu akademickim, wykładając i prowadząc badania. Jego prace naukowe dotyczyły nie tylko aspektów technicznych programowania, ale także metodologii i procesu tworzenia oprogramowania. Wpływ Stroustrupa na świat informatyki jest niezaprzeczalny, język C++ zapoczątkował nową erę w projektowaniu języków programowania, łącząc wydajność z zaawansowanymi funkcjami programistycznymi.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły