Logo BIP

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Dane teleadresowe

Adres Mrongowiusza 65, 11-700 Mrągowo
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat powiat mrągowski
Telefon 89 741-31-95
Data założenia 2018-03-22
Data rozpoczęcia działalności 2018-09-01
Status publiczno-prawny publiczna
Imię i nazwisko dyrektora Mirosław Moczydłowski

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: poniedziałek, 19 lutego 2024

Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest organizacja staży zagranicznych (wsparcia indywidualnego) dla uczestników Projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w dołączonych plikach.

Zakres zamówienia obejmuje: usługa w pełnym zakresie 2-tygodniowych staży zawodowych w hiszpańskich firmach dlaej wymienionej liczby uczestników:

Aktualizacja: poniedziałek, 26 lutego 2024

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: poniedziałek, 19 lutego 2024

Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest organizacja staży zagranicznych (wsparcia indywidualnego) dla uczestników Projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w dołączonych plikach.

Zakres zamówienia obejmuje: usługa w pełnym zakresie 2-tygodniowych staży zawodowych w hiszpańskich firmach dlaej wymienionej liczby uczestników:

Aktualizacja: poniedziałek, 26 lutego 2024

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: czwartek, 15 lutego 2024

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest Organizacja staży zagranicznych (wsparcia indywidualnego) dla uczestników Projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w dołączonych plikach.

Aktualizacja: czwartek, 22 lutego 2024

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: czwartek, 7 grudnia 2023

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: piątek, 1 grudnia 2023

Zakup całości lub części wyposażenia specjalistycznego związanego z realizowanym w BOW kierunkiem kształcenia zawodowego, zwanego dalej wyposażeniem specjalistycznym, według opisu zamieszczonego w dołączonych plikach.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: piątek, 1 grudnia 2023

Zakup stojącego ekspozytora reklamowego min. 49”, lub innego urządzenia audiowizualnego zgodnego ze specyfikacją MON, według opisu zamieszczonego w dołączonym pliku.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: poniedziałek, 13 listopada 2023

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego 19 biletów lotniczych dla uczestników Projektu nr 2023-1-PL01- KA121-VET-000114975 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w dołączonych plikach.

Aktualizacja: piątek, 17 listopada 2023

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: czwartek, 26 października 2023

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie 1 w roku szkolnym 2023-2024 - „pakiet ubiorczy ucznia OPW”

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: czwartek, 26 października 2023

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup wszystkich elementów ubioru ucznia BOW rozpoczynającego naukę w klasie I lub w klasie II w roku szkolnym 2023/2024, identyfikującego się ucznia z projektem BOW, będącego indywidualnym wyposażeniem ucznia, zwanego dalej ubiorem mundurowym.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Data publikacji: piątek, 8 września 2023

Zaproszenie do składania ofert w trybie zamówienia

Data publikacji: wtorek, 5 lipca 2023

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego i „ślepego” docieplenia zachodniego skrzydła budynku szkoły (z salą gimnastyczną) dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mrongowiusza 65 w Mrągowie – etap II”.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Aktualizacja: piątek, 14 lipca 2023

Aktualizacja: piątek, 27 października 2023

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: czwartek, 27 kwietnia 2023

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest Organizacja staży zagranicznych (wsparcia indywidualnego) dla uczestników Projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053861 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w dołączonych plikach.

Aktualizacja: czwartek, 11 maja 2023

Konkurs na stanowisko dyrektora CKZiU

Data publikacji: czwartek, 2 marca 2023

Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, którego organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: czwartek, 22 grudnia 2022

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest Organizacja staży zagranicznych (wsparcia indywidualnego) dla uczestników Projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053861 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w dołączonych plikach.

Aktualizacja: czwartek, 30 grudnia 2022

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: wtorek, 29 listopada 2022

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego 10 biletów lotniczych dla uczestników Projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053861 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w dołączonych plikach.

Aktualizacja: czwartek, 24 listopada 2022

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: piątek, 18 listopada 2022

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego — zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego 18 biletów lotniczych dla uczestników Projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053861 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w dołączonych plikach.

Aktualizacja: czwartek, 24 listopada 2022

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: piątek, 28 października 2022

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie:

  1. Doposażenie wyposażenia specjalistycznego (28 kurtek ucznia).
  2. Zestaw indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020 / 2021 - „pakiet ubiorczy ucznia OPW”.
  3. Zestaw indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2022 / 2023 - „pakiet ubiorczy ucznia OPW”.

Szczegółowy opis zamieszczono w dołączonych poniżej plikach.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: wtorek, 24 maja 2022

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego 11 biletów lotniczych dla uczestników Projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w poniżej załączonych plikach.

Aktualizacja: piątek, 27 maja 2022

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: wtorek, 17 maja 2022

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest Organizacja staży zagranicznych (wsparcia indywidualnego) dla uczestników Projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w poniżej załączonych plikach.

Aktualizacja: piątek, 20 maja 2022

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: wtorek, 17 maja 2022

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest Organizacja staży zagranicznych (wsparcia indywidualnego) dla uczestników Projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w poniżej załączonych plikach.

Aktualizacja: piątek, 20 maja 2022

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: środa, 11 maja 2022

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego 11 biletów na prom dla uczestników Projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w poniżej załączonych plikach.

Aktualizacja: wtorek, 17 maja 2022

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: środa, 11 maja 2022

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego 10 biletów lotniczych dla uczestników Projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, według opisu zamieszczonego w poniżej załączonych plikach.

Aktualizacja: wtorek, 17 maja 2022

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

Data publikacji: środa, 11 maja 2022

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Uno stanowiącego własność Powiatu Mrągowskiego, znajdującego się na wyposażeniu warsztatów szkolnych. Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2022r o godzinie 10-tej w budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65 (aula).

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

Data publikacji: czwartek, 13 kwietnia 2022

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Uno stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego znajdującego się na wyposażeniu warsztatów szkolnych. Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022r o godzinie 10-tej w budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65 (aula).

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń

Data publikacji: poniedziałek, 14 lutego 2022

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego znajdujące się na wyposażeniu warsztatów szkolnych. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2022r o godzinie 10-tej w budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65 (aula).

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: czwartek, 3 lutego 2022

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów na prom dla projektu w programie PO WER, pn.: „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego” według opisu zamieszczonego w poniżej załączonych plikach.

Aktualizacja: piątek, 11 lutego 2022

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń

Data publikacji: wtorek, 10 stycznia 2022

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego znajdujące się na wyposażeniu warsztatów szkolnych. Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022r o godzinie 10-tej w budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65 (aula).

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: poniedziałek, 6 września 2021

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych dla projektu w programie PO WER, pn.: „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego” według opisu zamieszczonego w poniżej załączonych plikach.

Aktualizacja: piątek, 10 września 2021

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: środa, 25 sierpnia 2021

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie:

  1. Zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej, w tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze specyfikacją.

Aktualizacja: piątek, 15 października 2021

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: piątek, 20 sierpnia 2021

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze (DOCX, 19,7kB)

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze

Data publikacji: wtorek, 17 sierpnia 2021

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalista ds. administracji (DOCX, 19,7kB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: poniedziałek, 2 sierpnia 2021

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalista ds. administracji. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie (Sekretariat Szkoły) albo przesłać pocztą na adres Szkoły w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. administracji”. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. administracji”.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: piątek, 14 maja 2021

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie:

  1. Zestaw wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, zwane „pakietem szkoleniowym OPW” na rok szkolny 2020/2021
  2. Zestaw indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021 - „pakiet ubiorczy ucznia OPW”

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: czwartek, 7 kwietnia 2021

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych dla projektu w programie PO WER, pn.: „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego” według opisu zamieszczonego w poniżej załączonych plikach.

Aktualizacja: czwartek, 15 kwietnia 2021

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Data publikacji: czwartek, 31 marca 2021

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: czwartek, 3 stycznia 2020

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych dla projektu w programie PO WER, pn.: „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego” według opisu zamieszczonego w poniżej załączonych plikach.

Aktualizacja: czwartek, 9 stycznia 2020

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: poniedziałek, 2 grudnia 2019

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych dla projektu w programie PO WER, pn.: „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego” według opisu zamieszczonego w poniżej załączonych plikach.

Aktualizacja: wtorek, 10 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: wtorek, 26 listopada 2019

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych dla projektu w programie PO WER, pn.: „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego” według opisu zamieszczonego w poniżej załączonych plikach.

Aktualizacja: czwartek, 5 grudnia 2019