Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

wtorek,

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

Na podstawie zarządzenia nr 71 Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z 26 października 1964 roku utworzono jednostkę budżetową – Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej z siedzibą przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie. W dalszej kolejności w większych miastach Polski powstały następne Zakłady Obliczeniowe będące oddziałami ZETO. W 1970 roku sieć ZETO liczyła 18 jednostek. Do 1980 roku powstało wiele filii oddziałów i liczba ta wzrosła do 51.

Zakłady Obliczeniowe świadczyły usługi związane z wykorzystaniem elektronicznej techniki obliczeniowej dla przedsiębiorstw państwowych i innych podmiotów uspołecznionych. Wykonywano prace obliczeniowe oraz projektowano i wdrażano systemy przetwarzania informacji. Zakłady prowadziły także prace badawcze i rozwojowe oraz współpracowały z uczelniami i instytutami.

ZETO stało się praktycznie monopolistą na rynku w zakresie usług przetwarzania danych. W 1977 roku klientami ZETO było około dwóch tysięcy jednostek gospodarczych. W latach 80. w jednostkach ZETO pracowało ponad sześć tysięcy informatyków.

W latach świetności ZETO rynek sprzętu komputerowego wyglądał inaczej niż dzisiaj, Zakłady Obliczeniowe nie posiadały jednolitego wyposażenia. Wśród komputerów w poszczególnych jednostkach można było spotkać zarówno importowane – m.in. IBM 1440, ICT 1904, Mińsk 22, jak i krajowe – Odra 1003, Odra 1204, Odra 1013, Odra 1304, ZAM-41.

Po przemianach ustrojowych przedsiębiorstwa ZETO uległy procesom prywatyzacyjnym – powstało wiele niezależnych od siebie spółek działających w warunkach gospodarki rynkowej. Do 2012 roku działało 18 prywatnych spółek informatycznych wywodzących się ze struktur ZETO. Przykładem może być Zeto Software Sp. z o.o. – dawniej Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie. W 1991 roku ZETO Olsztyn zostało przekształcone w spółkę z o.o., w 2011 zmieniono nazwę firmy na Zeto Software Sp. z o.o. Obecnie jest to jedno z największych samodzielnych przedsiębiorstw informatycznych w północno-wschodniej Polsce.

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Artykuł: Szarża pod Somosierrą

Szarża pod Somosierrą

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły