Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Stanisław Schoen-Wolski

środa,

Stanisław Schoen-Wolski

Dziś mija rocznica urodzin żołnierza Armii Krajowej, jednego z najmłodszych kawalerów Orderu Virtuti Militari.

Stanisław Schoen-Wolski urodził się 20 stycznia 1930 roku w Warszawie. W dzieciństwie działał w harcerstwie. W chwili wybuchu drugiej wojny światowej miał dziewięć lat. Podczas okupacji niemieckiej brał udział w działaniach polskiego ruchu oporu. Jako czternastolatek walczył w powstaniu warszawskim. Brał udział w walkach na Mokotowie w szeregach Grupy Artyleryjskiej „Granat”, początkowo składzie V Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, a od września w 10 Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Był strzelcem wyborowym. W powstaniu wykonał brawurową samodzielną akcję, w której czasie zniszczył granatem ręcznym strategiczne niemieckie stanowisko karabinu maszynowego w rejonie ulic Dolnej i Konduktorskiej. Otrzymał za to Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari.

Po upadku powstania trafił do niemieckiej niewoli. W 1945 roku zdołał uciec z obozu i przedostał się na tereny opanowane przez aliantów. Służył w polskiej 1 Dywizji Pancernej. Uczestniczył w walkach podczas zdobywania bazy Kriegsmarine w Wilhelmshaven. Jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych otrzymał Krzyż Walecznych. Służbę zakończył w stopniu kaprala.

Po demobilizacji wrócił do Polski. Za swoją działalność podczas okupacji był prześladowany przez władze komunistyczne. Trafił do obozu pracy. Po wyjściu na wolność przez większość życia pracował jako dziennikarz. Między innymi był wydawcą Dziennika Telewizyjnego i spikerem w Telewizji Polskiej. Zmarł 21 marca 2005 roku.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Aleksander Makagonow

Aleksander Makagonow

Artykuł: Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Artykuł: Operacja Biting

Operacja Biting

Artykuł: Generał Roman Abraham

Generał Roman Abraham

Artykuł: Kazimierz Heilman-Rawicz

Kazimierz Heilman-Rawicz

Artykuł: Kopiowanie plików z pomocą SCP

Kopiowanie plików z pomocą SCP

Artykuł: Klient SFTP Filezilla

Klient SFTP Filezilla

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły