Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

piątek,

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

15 stycznia 1940 roku na odprawie u Naczelnego Wodza Wojska Polskiego zapadła decyzja o utworzeniu Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich.

„Wy, Brygada Podhalańska, będziecie pierwszą wielką jednostką naszej nowej armii polskiej, która pójdzie bić Niemców”

–– Władysław Sikorski, przemowa do żołnierzy, 10 kwietnia 1940.

Po wybuchu drugiej wojny światowej na mocy sojuszniczych umów już we wrześniu 1939 roku zaczęto tworzyć polskie oddziały we Francji. Wstępowali do nich Polacy zamieszkali we Francji, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Po klęsce wrześniowej do Francji zaczęli przybywać żołnierze z kraju. 4 stycznia 1940 roku zawarto kolejną umowę, która dała możliwość większego rozwoju polskich oddziałów. Wchodziły one w struktury organizacyjne wojsk francuskich. Wojsko Polskie we Francji podlegało polskiemu dowództwu, a jedynie pod względem operacyjnym głównodowodzącemu wojskami francuskimi.

Decyzja o utworzeniu Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich zapadła 15 stycznia 1940 roku na odprawie u Naczelnego Wodza Wojska Polskiego. Nowa jednostka piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie została sformowana już w lutym 1940. Wyposażono ją w sprzęt francuski zakupiony ze zwrotnych kredytów przyznanych Polsce przed wojną. Tradycje polskich jednostek przystosowanych do walk w rejonach górskich sięgają początków dwudziestolecia wojennego, jednak Brygadę ukształtowano na wzór francuskich jednostek alpejskich. Dowództwo jednostki objął generał Zygmunt Bohusz-Szyszko, doświadczony oficer, weteran Legionów Polskich.

Na przełomie 1939 i 1940 roku trwała wojna zimowa w Finlandii. Plany angielsko-francuskie zakładały wysłanie pomocy przeciw sowieckiemu najeźdźcy. W operacji miały wziąć udział wojska polskie znajdujące się na obczyźnie, jednym z oddziałów walczących w Finlandii miała być Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Podobnie jak w przypadku kampanii wrześniowej wszystko skończyło się na obietnicach.

W składzie osobowym Brygady większość żołnierzy wywodziła się z przedwojennej emigracji zarobkowej. Formacja liczyła prawie pięć tysięcy żołnierzy. 8 maja 1940 roku oddział wysłano do Norwegii. Polscy strzelcy podhalańscy wzięli udział w bitwie o Narwik. Wobec krytycznej sytuacji we Francji, 8 czerwca Brygada została przetransportowana do Bretanii. Brała tam udział w walce przeciwko przeważającym siłom niemieckim i została rozbita. Części żołnierzy udało się przedostać do Wielkiej Brytanii, pozostali walczyli dalej w szeregach francuskiego ruchu oporu.

21 lipca 1940 roku generał Władysław Sikorski udekorował sztandar Brygady Orderem Virtuti Militari V klasy. Miesiąc później formacja została rozwiązana. Ocaleni żołnierze tworzyli Batalion Strzelców Podhalańskich w składzie 1 Dywizji Pancernej.

Artykuł: IBM Personal Computer XT

IBM Personal Computer XT

Artykuł: Jan Rodowicz „Anoda”

Jan Rodowicz „Anoda”

Artykuł: Marian Bernaciak

Marian Bernaciak

Artykuł: Stanisław Brzezina

Stanisław Brzezina

Artykuł: Michał Issajewicz „Miś”

Michał Issajewicz „Miś”

Artykuł: Cyryl Ratajski

Cyryl Ratajski

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły