Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Juliusz Słowacki

sobota,

Juliusz Słowacki

Dziś przypada rocznica śmierci wybitnego polskiego przedstawiciela romantyzmu.

Juliusz Słowacki herbu Leliwa żył w latach 1809–1849. Ten poeta, dramaturg i epistolograf uznawany jest za jednego z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu. Zgodnie z sytuacją narodu polskiego w jego czasach, w swoich utworach nawiązywał do walki narodowowyzwoleńczej. Jednocześnie poruszał uniwersalne tematy egzystencjalne. Wywarł wielki wpływ na późniejszych polskich poetów, zwłaszcza z okresów Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Najbardziej znane utwory Słowackiego to dramaty „Balladyna” i „Kordian” oraz wiersze „Oda do wolności”, „Hymn (Smutno mi, Boże!)”, „Testament mój”, „Grób Agamemnona”.

Twórczość Juliusza Słowackiego

Na naszej stronie możesz przeczytać najbardziej znane dzieła Juliusza Słowackiego.

  • Balladyna
  • Samuel Zborowski
  • Kordian
  • Horsztyński
  • Złota Czaszka
  • Beniowski

Szukaj więcej utworów…

Artykuł: Microsoft PixelSense

Microsoft PixelSense

Artykuł: Mac OS X Server

Mac OS X Server

Artykuł: Procesor Intel Celeron

Procesor Intel Celeron

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Rocznica biblioteki GTK+

Rocznica biblioteki GTK+

Artykuł: Profesor Karol Estreicher

Profesor Karol Estreicher

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły