Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Język PHP

wtorek,

Język PHP

8 czerwca 1995 roku Rasmus Lerdorf udostępnił publicznie kod źródłowy „PHP Tools 1.0”. Był to początek języka PHP. Tego języka uczą się nasi technicy informatycy.

Język PHP powstał w 1994 roku jako „Personal Home Page”. Początkowo był on zbiorem usprawnień strony internetowej autora, którym był Rasmus Lerdorf, po opublikowaniu źródeł projektu znalazł on programistów zainteresowanych rozwojem PHP. Obecnie (rok 2021) ostatnią stabilną wersją języka PHP jest wersja 8.

PHP jest językiem skryptowym o otwartych źródłach, który w przypadku stosowania go w aplikacjach internetowych działa po stronie serwera (PHP może być także np. wykorzystany do pisania samodzielnych skryptów działających w wierszu poleceń). Istnieją wersje PHP dla najbardziej popularnych systemów operacyjnych, dostępność źródeł oraz to, że interpreter został napisany w języku C, pozwala tworzyć kompilacje PHP dla mniej typowych systemów. Język wspiera wiele systemów bazodanowych. PHP powstał, aby wspierać proces tworzenia dynamicznych serwisów internetowych, zawiera wiele funkcji typowych dla takich celów, pozwala to łatwo i szybko tworzyć aplikacje. Obecnie język PHP posiada wsparcie dla obiektowego modelu programowania. Jeśli chodzi o sposób deklarowania zmiennych PHP, jest językiem o typach określanych dynamicznie, typ zmiennej zostaje przydzielany automatycznie na podstawie kontekstu. Słaba kontrola typów daje większą elastyczność, ale także ułatwia popełnianie trudnych do zdiagnozowania błędów.

Składnia języka PHP w wielu miejscach przypomina inne języki (Perl, C, Java, Bash) dlatego osoby znające już jeden z nich mają ułatwioną naukę. Przyswajanie języka dla początkujących również jest stosunkowo łatwe, prawdopodobnie ma to duży wpływ na jego dużą popularność. PHP jest dostępny w ofertach zdecydowanej większości firm hostingowych, co nie powinno dziwić – to popularny i dostępny nieodpłatnie język programowana o dużych możliwościach.

Artykuł: Kapitan Mieczysław Medwecki

Kapitan Mieczysław Medwecki

Artykuł: Bitwa pod Batohem

Bitwa pod Batohem

Artykuł: Etap praktyczny egzaminów zawodowych

Etap praktyczny egzaminów zawodowych

Artykuł: Niszczyciel ORP „Burza”

Niszczyciel ORP „Burza”

Artykuł: Pisemne egzaminy zawodowe

Pisemne egzaminy zawodowe

Artykuł: Jan III Sobieski

Jan III Sobieski

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły