Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bitwa pod Dąbkami

poniedziałek,

Bitwa pod Dąbkami

13 września 1431 roku podczas próby krzyżackiego najazdu na Kujawy rozegrał się mało znany epizod wojen polsko-krzyżackich.

W 1430 roku zmarł największy wróg Świdrygiełły Wielki Książę Witold. Władysław Jagiełło w listopadzie tego samego roku wyznaczył Świdrygiełłę na następcę Witolda. Władca Polski liczył, że bezdzietny brat wkrótce zwolni tron litewski dla jego synów. Świdrygiełło miał zupełnie inne plany i uwięził króla Jagiełłę w Wilnie. Po zbrojnej interwencji polskiego rycerstwa Świdrygiełło uwolnił Jagiełłę. W lutym 1431 roku Rada Królewska zgodziła się zaakceptować Świdrygiełłę jako Wielkiego Księcia Litewskiego, jednak postawiono warunki, które zostały odrzucone. 19 czerwca 1431 roku wielki mistrz Paul Bellitzer zawarł przymierze ze Świdrygiełłą. Oznaczało to wybuch nowej wojny polsko-krzyżackiej.

Pod koniec czerwca wojska polskie w liczbie ponad dwudziestu tysięcy żołnierzy wyruszyły wraz z królem Jagiełłą na Wołyń. Świdrygiełło zebrał spore siły i walki przeciągały się w czasie. Kiedy główne polskie siły znajdowały się na Wołyniu, 17 sierpnia Krzyżacy najechali jednocześnie ziemię dobrzyńską, Kujawy i Krajnę. Kiedy Polacy i Świdrygiełło zawarli 1 września rozejm w Czartorysku, Krzyżacy się wycofali, jednak już 10 września ruszyło ich kolejne uderzenie. Grupa komtura tucholskiego i Krzyżaków inflanckich spaliły miasteczko Łobżenica i grabiły okoliczne wsie. Tym razem jednak nie uszło im to bezkarnie. Nieliczni pozostali w domu wielkopolscy rycerze zebrali liczny oddział uzbrojonych chłopów i wyruszyli w pościg za agresorami.

13 września 1431 roku na polach wsi Dąbki Polacy dogonili oddziały krzyżackie. Chłopi odśpiewali „Bogurodzicę” i ruszyli na zaskoczonego nieprzyjaciela. Napór pospólstwa zmusił Krzyżaków do ucieczki. Ponieśli oni całkowitą porażkę i niewielu z nich uszło z życiem. Najeźdźcy ginęli z rąk chłopstwa albo topili się w mokradłach. W walce zginął jeden z głównych przywódców – komtur tucholski Hohenkirchem. Jego zwłoki obdarto ze zbroi i szat. Do niewoli dostali się m.in. marszałek inflancki Nesselrode, komtur goldyński, wójt grobiński oraz komtur człuchowski. W katedrze na Wawelu obok chorągwi krzyżackich spod Grunwaldu zawisły cztery zdobyte chorągwie inflanckie. Polski dowódca Dobrogost Koleńsk zamknął w więzieniu w swojej wsi Prusy grupę pomorskich uczestników najazdu.

Artykuł: Larry Wall

Larry Wall

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Bombardowanie Warszawy (1914–1915)

Bombardowanie Warszawy (1914–1915)

Artykuł: Pierwsze łącze internetowe w Polsce

Pierwsze łącze internetowe w Polsce

Artykuł: Mikrokomputer MCM/70

Mikrokomputer MCM/70

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły