Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Światowy Dzień Obrony Cywilnej

poniedziałek,

Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Corocznie 1 marca obchodzony jest Światowy Dzień Obrony Cywilnej (World Civil Defence Day). Święto ustanowiło zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (The International Civil Defence Organisation, ICDO) w 1990 roku. Data święta nie jest przypadkowa, 1 marca upamiętnia wejście w życie konstytucji ICDO, jako organizacji międzyrządowej w 1972 roku.

Zadaniem Obrony Cywilnej jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym podczas klęsk żywiołowych, katastrof i wojen. Obrona Cywilna stanowi system dokładnie sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. W Polsce organizacją obrony cywilnej zajmuje się Obrona Cywilna Kraju. Zgodnie z art. 137 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obrona cywilna ma celu:

 • ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;
 • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Szczegółową listę zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku. Najważniejsze z zadań OC to:

 • służba ostrzegawcza;
 • ewakuacja;
 • przygotowanie i organizowanie schronów;
 • obsługa środków zaciemnienia;
 • ratownictwo;
 • służby medyczne;
 • walka z pożarami;
 • wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
 • odkażanie i inne podobne działania ochronne;
 • dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
 • doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
 • doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
 • doraźne grzebanie zmarłych;
 • pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
 • dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.
Artykuł: Microsoft PixelSense

Microsoft PixelSense

Artykuł: Mac OS X Server

Mac OS X Server

Artykuł: Procesor Intel Celeron

Procesor Intel Celeron

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Rocznica biblioteki GTK+

Rocznica biblioteki GTK+

Artykuł: Profesor Karol Estreicher

Profesor Karol Estreicher

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły