Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Święto Narodowe Trzeciego Maja

poniedziałek,

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Sto dwa lata temu, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku ustanowiono Święto Narodowe Trzeciego Maja. Po zakończeniu drugiej wojny światowej polskie komunistyczne władze stopniowo obniżały rangę obchodów święta i w 1951 roku oficjalnie zniosły je na mocy ustawy o dniach wolnych od pracy z 18 stycznia 1951 roku. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono po upadku komunizmu w Polsce ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

3 maja 1791 roku w Polsce uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie. Jeszcze wcześniej powstała Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Polacy wyprzedzili między innymi konstytucję francuską uchwaloną kilka miesięcy później. Według niektórych historyków pierwszą na świecie konstytucją była Konstytucja Korsyki z 1755 roku.

Ustawa z 3 maja regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja była ustawą rządową przyjętą przez Sejm Czteroletni. Zmieniono ustrój państwa na monarchię dziedziczną i znacząco ograniczono demokrację szlachecką. Wprowadzono polityczne zrównanie mieszczan i szlachty, chłopi otrzymali ochronę państwa.

Konstytucja 3 maja straciła znaczenie już po czternastu miesiącach, kiedy 24 lipca 1792 roku król Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. 23 listopada 1793 roku po uchyleniu aktów prawnych przyjętych podczas obrad Sejmu Czteroletniego przez sejm grodzieński formalnie przestała być obowiązującym aktem prawnym.

Artykuł: Nowości w szkolnej bibliotece

Nowości w szkolnej bibliotece

Artykuł: Polska flaga nad Monte Cassino

Polska flaga nad Monte Cassino

Artykuł: Data Encryption Standard

Data Encryption Standard

Artykuł: Jan Jaworowski

Jan Jaworowski

Artykuł: Jerzy Drzewiecki

Jerzy Drzewiecki

Artykuł: Komputer Z3

Komputer Z3

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły