Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Wacław Pijanowski

wtorek,

Wacław Pijanowski

114 lat temu urodził się major lotnictwa Wojska Polskiego, oficer Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego, cichociemny.

Wacław Jan Pijanowski przyszedł na świat 21 stycznia 1906 roku w Siedlowie. Był uczniem Państwowego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. W 1927 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na Akademii Górniczej w Krakowie. W 1932 roku uzyskał absolutorium. W ramach służby wojskowej rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, jednak ostatecznie przeniósł się do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. Odbył kurs techniczny w Instytucie Technicznym Lotnictwa w Warszawie. W 1934 roku przeszedł do służby czynnej i otrzymał przydział na stanowisko oficera technicznego eskadry myśliwskiej w 4 Pułku Lotniczym w Toruniu. W 1937 roku wziął udział w międzynarodowych zawodach balonowych o Puchar Gordona Bennetta w Brukseli. Latem 1939 roku został referentem paliw w Kierownictwie Zaopatrzenia Lotnictwa.

Podczas kampanii wrześniowej służył w Kierownictwie Zaopatrzenia Lotnictwa. Po agresji ZSRR na Polskę przeszedł na Węgry, w październiku 1939 roku zameldował się we Francji. Trafił do Polskich Sił Powietrznych w Lyonie. Po klęsce Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Objął stanowisko oficera technicznego w 304. Dywizjonie Bombowym „Ziemi Śląskiej” im. ks. Józefa Poniatowskiego. Zgłosił się do służby w kraju i przeszedł przeszkolenie w dywersji i lotnictwie. 5 października 1942 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej. W nocy z 26 na 27 stycznia 1943 roku w ramach operacji lotniczej „Gauge” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim w kraju znaleźli się kapitan Florian Adrian „Liberator”, podporucznik Stanisław Sołtys „Sowa” oraz kapitan Michał Tajchman „Mikita”. Skoczków przyjęła kilkanaście kilometrów od Kielc placówka odbiorcza „Żubr”.

Po miesięcznej aklimatyzacji w Warszawie otrzymał przydział na stanowisko kierownika referatu techniczno-zaopatrzeniowego Wydziału Lotnictwa Oddziału III Operacyjnego Komendy Głównej AK. We wrześniu 1943 roku otrzymał awans do stopnia majora. Po wybuchu powstania warszawskiego pracował przy produkcji granatów i butelek zapalających w Śródmieściu. Po kapitulacji Warszawy wyszedł z miasta z ludnością cywilną, jednak został wysłany do przymusowej pracy w Niemczech. Po uwolnieniu zameldował się w Londynie. Po demobilizacji zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Ukończył studia na Wydziale Górniczym Uniwersytecie Londyńskim, a następnie Cordwainers Technical College. Aktywnie działał w środowiskach polonijnych i kombatanckich. Zmarł 5 kwietnia 1995 roku w Londynie.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Aleksander Makagonow

Aleksander Makagonow

Artykuł: Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Artykuł: Operacja Biting

Operacja Biting

Artykuł: Generał Roman Abraham

Generał Roman Abraham

Artykuł: Kazimierz Heilman-Rawicz

Kazimierz Heilman-Rawicz

Artykuł: Kopiowanie plików z pomocą SCP

Kopiowanie plików z pomocą SCP

Artykuł: Klient SFTP Filezilla

Klient SFTP Filezilla

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły