Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Włodzimierz Klocek

wtorek,

Włodzimierz Klocek

99 lat temu urodził się porucznik piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, cichociemny.

Włodzimierz Stanisław Klocek przyszedł na świat 15 stycznia 1921 roku w Krakowie. Ukończył Liceum Humanistyczne przy Państwowym Gimnazjum im. Oswalda Balzera w Zakopanem. W 1939 roku zdał egzamin dojrzałości. Podczas kampanii wrześniowej nie został zmobilizowany. 25 września przekroczył granicę z Rumunią i został internowany. Po ucieczce, w kwietniu 1940 roku zameldował się we Francji. Otrzymał przydział do Szkoły Podoficerskiej w Camp de Coëtquidan. Brał udział w kampanii francuskiej. Po upadku Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii.

Służył w 3. Batalionie Strzelców 1. Brygady Strzelców i równolegle szkolił się w Szkole Podchorążych. Zgłosił się do służby w kraju i przeszedł szkolenie w dywersji i propagandzie. 4 marca 1943 roku został zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej. W nocy z 18 na 19 października 1943 roku w ramach operacji lotniczej „Oxygen 8” znalazł się w okupowanej Polsce. Razem z nim w kraju znaleźli się kapitan Michał Wilczewski „Uszka” oraz kurier podporucznik Franciszek Młynarz „Biegacz”. Skoczków przyjęła placówka odbiorcza „Obrus” w okolicach miejscowości Nieborów, kilkanaście kilometrów od Łowicza.

Po odbyciu aklimatyzacji w Warszawie otrzymał przydział do Kedywu Okręgu Lublin AK. Był instruktorem dywersji w Obwodzie Lubartów. W późniejszym okresie objął stanowisko zastępcy dowódcy oddziału partyzanckiego podporucznika Bolesława Mucharskiego „Lekarza”. Brał udział w wielu akcjach bojowych. Po przenosinach do Inspektoratu Rejonu Radzyń został skierowany na stanowisko dowódcy oddziału partyzanckiego. Podczas spotkania ze zwierzchnikiem w maju 1944 roku został aresztowany przez gestapo. Osadzono go w lubelskim zamku. W trakcie śledztwa nie ustalono jego roli w podziemiu. Na początku lipca 1944 roku zdołał zbiec.

Po zakończeniu wojny pracował jako dekorator. Zmarł 22 marca 1995 roku w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Stanisławowie.

Tadeusz Wuttke

Tadeusz Wuttke

„Tu mówi Błyskawica”

„Tu mówi Błyskawica”

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Mac Pro

Mac Pro

Stanisław Krzymowski

Stanisław Krzymowski

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna