}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Włodzimierz Klocek

wtorek,

Włodzimierz Klocek

99 lat temu urodził się porucznik piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, cichociemny.

Włodzimierz Stanisław Klocek przyszedł na świat 15 stycznia 1921 roku w Krakowie. Ukończył Liceum Humanistyczne przy Państwowym Gimnazjum im. Oswalda Balzera w Zakopanem. W 1939 roku zdał egzamin dojrzałości. Podczas kampanii wrześniowej nie został zmobilizowany. 25 września przekroczył granicę z Rumunią i został internowany. Po ucieczce, w kwietniu 1940 roku zameldował się we Francji. Otrzymał przydział do Szkoły Podoficerskiej w Camp de Coëtquidan. Brał udział w kampanii francuskiej. Po upadku Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii.

Służył w 3. Batalionie Strzelców 1. Brygady Strzelców i równolegle szkolił się w Szkole Podchorążych. Zgłosił się do służby w kraju i przeszedł szkolenie w dywersji i propagandzie. 4 marca 1943 roku został zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej. W nocy z 18 na 19 października 1943 roku w ramach operacji lotniczej „Oxygen 8” znalazł się w okupowanej Polsce. Razem z nim w kraju znaleźli się kapitan Michał Wilczewski „Uszka” oraz kurier podporucznik Franciszek Młynarz „Biegacz”. Skoczków przyjęła placówka odbiorcza „Obrus” w okolicach miejscowości Nieborów, kilkanaście kilometrów od Łowicza.

Po odbyciu aklimatyzacji w Warszawie otrzymał przydział do Kedywu Okręgu Lublin AK. Był instruktorem dywersji w Obwodzie Lubartów. W późniejszym okresie objął stanowisko zastępcy dowódcy oddziału partyzanckiego podporucznika Bolesława Mucharskiego „Lekarza”. Brał udział w wielu akcjach bojowych. Po przenosinach do Inspektoratu Rejonu Radzyń został skierowany na stanowisko dowódcy oddziału partyzanckiego. Podczas spotkania ze zwierzchnikiem w maju 1944 roku został aresztowany przez gestapo. Osadzono go w lubelskim zamku. W trakcie śledztwa nie ustalono jego roli w podziemiu. Na początku lipca 1944 roku zdołał zbiec.

Po zakończeniu wojny pracował jako dekorator. Zmarł 22 marca 1995 roku w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Stanisławowie.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna