Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Władysław Bruliński

piątek,

Władysław Bruliński

Dzisiaj przypada rocznica śmierci Władysława Brulińskiego – żołnierza AK, więźnia politycznego PRL, działacza niepodległościowego.

Urodził się 15 grudnia 1915 w Łomży. Był studentem Szkoły Głównej Handlowej. Był działaczem Obozu Narodowo-Radykalnego ABC. Jak większość przedwojennych maturzystów ukończył podchorążówkę. Walczył w kampanii wrześniowej.

Od grudnia 1939 roku rozpoczął działalność konspiracyjną w rodzinnej Łomży. Działał w strukturach Okręgu Białystok Związku Walki Zbrojnej. Wiosną 1941 roku został aresztowany przez NKWD. Osadzono go w więzieniu w Mińsku. Przeszedł brutalne śledztwo.

Po ataku Niemiec na ZSRR więźniowie z Mińska eskortowani przez NKWD ruszyli w stronę Czerwieni. Marsz ten nazwany został drogą śmierci. Część więźniów została zamordowana jeszcze przed wymarszem. Po drodze słabszych zabijano strzałem w tył głowy. W ciągu czterech dni z kilkunastu tysięcy więźniów pozostało jedynie około dwóch tysięcy osób. W Czerwieni rozstrzelano kolejnych kilkuset więźniów. Kolumna ruszyła w dalszą drogę. Ostatecznie ocalało tylko kilkaset osób.

Władysław Bruliński znalazł się pośród rozstrzelanych. Cudem ocalał, z poważną raną głowy zdołał wydostać się ze zbiorowej mogiły. Wrócił na Białostocczyznę i nadal działał w konspiracji. Objął stanowisko szefa Biura Informacji i Propagandy Okręgu Białostockiego Armii Krajowej.

Po zakończeniu wojny zatrzymał się w Warszawie. W maju 1946 roku został aresztowany z działalność niepodległościową przez komunistyczne władze. Osiem lat spędził w więzieniu. Po wyjściu na wolność zamieszkał w Bydgoszczy. Nadal był niepokorny wobec komunistów. Prowadził działalność kulturalną i edukacyjną w Klubie Młodej Inteligencji. Służby bezpieczeństwa uznały to za wrogą postawę wobec PRL. W 1957 roku został ponownie aresztowany, na wolność wyszedł pod koniec 1959 roku.

Udzielał się w środowiskach kombatanckich. Pisał prace polityczne oraz na temat polskiego podziemia w latach okupacji hitlerowskiej. W 1981 roku założył jedno z największych wydawnictw drugiego obiegu – Unia Nowoczesnego Humanizmu. Zmarł 3 lipca 1998 roku w Warszawie.

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomnik Powstania Warszawskiego

Pomnik Powstania Warszawskiego

Stanisław Sędziak

Stanisław Sędziak

Krystyna Krahelska

Krystyna Krahelska

Zdobycie Poczty Głównej

Zdobycie Poczty Głównej

Działo pancerne „Chwat”

Działo pancerne „Chwat”

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna