}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ksiądz Stanisław Brzóska

środa,

Ksiądz Stanisław Brzóska

Dzisiaj mija rocznica urodzin księdza Stanisława Brzóski – ostatniego powstańca styczniowego.

Stanisław Brzóska urodził się 30 grudnia 1832 roku w Dokudowie koło Białej Podlaskiej. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Kijowskim, jednak zdecydował się wstąpić do seminarium duchownego w Janowie Podlaskim. Po otrzymaniu święceń kapłańskich został wikariuszem w Sokołowie Podlaskim. Po trzech latach objął takie samo stanowisko w Łukowie. Słynął z kazań patriotycznych, w 1861 roku zainteresowały się tym rosyjskie władze i młody ksiądz został aresztowany. Sąd skazał go na dwa lata więzienia, jednak ze względu na zły stan zdrowia został wypuszczony z twierdzy zamojskiej po trzech miesiącach. Zaczął działać w konspiracji, w chwili wybuchu powstania styczniowego był naczelnikiem powiatu łukowskiego administracji powstańczej.

W pierwszą noc Powstania Styczniowego poprowadził atak na garnizon łukowski. Po początkowym zaskoczeniu powstańcy zdobyli koszary, ale wobec znacznej przewagi wroga musieli się wycofać. Rząd Narodowy mianował go naczelnym kapelanem wojsk powstańczych w stopniu generała. Brał udział w bitwach pod Siemiatyczami, Woskrzenicami, Gręzówką, Włodawą, Sławatyczami i Fajsławicami. Powstaniec w sutannie stał się legendą powstania styczniowego na Podlasiu. Na początku 1964 roku zorganizował około czterdziestoosobowy oddział konny, który przetrwał do grudnia tego roku.

W kwietniu 1865 roku oddziały rosyjskie otoczyły wieś Krasnodęby-Sypytki pod Sokołowem – miejscowość, w której przebywał ze swym adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim. W walce ksiądz Stanisław Brzóska został ranny i dostał się do niewoli. Sąd polowy skazał go na śmierć przez powieszenie. 23 maja 1865 roku na rynku w Sokołowie Podlaskim wyrok został wykonany.

Artykuł: Zygmunt Piasecki

Zygmunt Piasecki

Artykuł: Karol Pniak

Karol Pniak

Artykuł: Stefan Kudelski

Stefan Kudelski

Artykuł: Lotus 1-2-3

Lotus 1-2-3

Artykuł: Mieczysław Dziemieszkiewicz

Mieczysław Dziemieszkiewicz

Artykuł: Emil Krukowicz-Przedrzymirski

Emil Krukowicz-Przedrzymirski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna