Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Piłsudski ogłasza światu wolną Polskę

poniedziałek,

Piłsudski ogłasza światu wolną Polskę

W listopadzie 1918 roku miało miejsce wiele ważnych wydarzeń w historii Polski. Niektóre z nich miały wymiar symboliczny. 16 listopada wódz naczelny polskiej armii, Józef Piłsudski, wysłał depeszę do państw Europy Zachodniej i poinformował o powstaniu odrodzonego państwa polskiego.

Depesza została nadana z radiostacji „WAR” znajdującej się na terenie Cytadeli Warszawskiej.

Depesza do szefów mocarstw
notyfikująca powstanie Państwa Polskiego

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

Wódz naczelny
Piłsudski

za ministra spraw zewnętrznych
Filipowicz

Artykuł: Zmiana typu pola formularza

Zmiana typu pola formularza

Artykuł: Znacznik label

Znacznik label

Artykuł: Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Artykuł: Element input typu password

Element input typu password

Artykuł: Zdradziecka ósemka

Zdradziecka ósemka

Artykuł: MS Piłsudski

MS Piłsudski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna