Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Mieczysław Psykała

niedziela,

Mieczysław Psykała

107 lat temu urodził się podporucznik piechoty, uczestnik kampanii wrześniowej oraz walk we Francji i Norwegii, cichociemny.

Mieczysław Henryk Psykała przyszedł na świat 19 stycznia 1913 roku w Częstochowie. Ukończył sześć klas gimnazjum w Ołtarzewie. Pracował jako rzeźnik. W 1930 roku został żołnierzem 29. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich w Kaliszu, a następnie słuchaczem Centralnej Szkoły Podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu. Po jej ukończeniu otrzymał przydział do batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Rokitno”. Latem 1939 roku jako plutonowy został przeniesiony do 2 Pułku Piechoty KOP.

Jego jednostkę przydzielono do Armii „Kraków”. Po wybuchu drugiej wojny światowej walczył w rejonie Rabki. Po rozbiciu pułku trafił do 21. Dywizji Piechoty Górskiej. 20 września przeszedł na Węgry. Po ucieczce z obozu internowania w lutym 1940 roku zameldował się we Francji, gdzie otrzymał przydział do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Brał udział w kampanii norweskiej, walczył m.in. pod Narvikiem. Po ewakuacji Brygady walczył na froncie francuskim.

W czerwcu 1940 roku znalazł się w Wielkiej Brytanii. Służył kolejno w 3. Brygadzie Kadrowej Strzelców, 5. Brygadzie Kadrowej Strzelców oraz 4. Brygadzie Kadrowej Strzelców. Pod koniec 1942 roku otrzymał awans do stopnia sierżanta. Zgłosił się do służby w kraju i przeszedł szkolenie w dywersji i propagandzie. 5 listopada 1943 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej.

W nocy z 16 na 17 kwietnia 1944 roku w ramach operacji lotniczej „Weller 15” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim w kraju znaleźli się porucznik Jerzy Buyno „Gżegrzółka”, podporucznik Stanisław Harasymowicz „Lalka” oraz major Jerzy Szymański „Boga”. Skoczków przyjęła placówka odbiorcza „Obraz” kilkanaście kilometrów od Tłuszcza. Razem z cichociemnymi zrzucono także dziewięć zasobników i sześć paczek. Ochraniana przez oddział Batalionów Chłopskich operacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

Po standardowej aklimatyzacji do warunków okupacyjnych odbytej w Warszawie otrzymał przydział do Okręgu Białystok AK. Brał udział w akcjach bojowych, zajmował się także odbiorem zrzutów. Wielokrotnie jeździł jako kurier między Białymstokiem, Wileńszczyzną i Warszawą. Jesienią 1944 roku został aresztowany przez NKWD. Wywieziono go w głąb ZSRR, do sowieckich łagrów. Był jednym z przywódców strajku głodowego w Kamionce. W 1947 roku wrócił do Polski. Pracował jako robotnik, w 1977 roku przeszedł na rentę. Zmarł 23 lutego 1984 roku w Częstochowie.

Rudolf Dreszer

Rudolf Dreszer

Aleksander Arkuszyński

Aleksander Arkuszyński

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna