Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

poniedziałek,

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Corocznie na całym świecie 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 12 grudnia 19965 roku. Inicjatywa jest reakcją światowego społeczeństwa na pogłębiające się zjawiska nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu.

16 listopada to okazja do zastanowienia się nad własną postawą wobec innych, a zwłaszcza przedstawicieli odrębnych kultur, religii, narodów i regionów świata. Data święta to upamiętnienie Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji, którą państwa członkowskie UNESCO przyjęły 16 listopada 1995 roku.

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata, wielości form wyrazu i wymiarów człowieczeństwa. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji oraz wolności myśli, sumienia i religii. Tolerancja to harmonia różnorodności. To nie tylko obowiązek moralny, ale także wymóg polityczny i prawny. Tolerancja - cnota, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

–– fragment Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji.

Według zapisów w Deklaracji tolerancja to:

  • respektowanie cudzych praw i cudzej wolności,
  • uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi,
  • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych,
  • otwarcie na cudze myśli i filozofię, nieodrzucanie nieznanego,
  • uznanie, że nikt nie ma monopolu naprawdę.
Artykuł: Style użytkownika

Style użytkownika

Artykuł: Style inline

Style inline

Artykuł: Style przeglądarek

Style przeglądarek

Artykuł: Program CrystalDiskInfo

Program CrystalDiskInfo

Artykuł: JS: Masowe zaznaczanie pól formularza

JS: Masowe zaznaczanie pól formularza

Artykuł: Wykrywanie unikalnych znaków

Wykrywanie unikalnych znaków

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna