Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Marian Pokładecki

środa,

Marian Pokładecki

Dziś mija rocznica urodzin oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, cichociemnego.

Witold Marian Pokładecki urodził się w Poznaniu 1 lipca 1910 roku. Był uczniem Gimnazjum Marii Magdaleny w rodzinnym mieście. W czasach szkolnych działał w harcerstwie. W latach 1931–1933 odbył służbę wojskową. W 1937 roku został pracownikiem cywilnym Wojskowej Radio-Telegraficznej Stacji nr 4 w Golęcinie. Rok później trafił do Sztabu II Oddziału w Warszawie.

Podczas kampanii wrześniowej służył jako radiotelegrafista w Sztabie II Oddziału. 7 września ze Sztabem Naczelnego Wodza opuścił Warszawę. Po agresji ZSRR na Polskę przekroczył granicę polsko-rumuńską. W grudniu 1939 roku zameldował się we Francji. Służył w łączności Polskich Sił Powietrznych. W czerwcu 1940 roku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Otrzymał przydział na stanowisko radiotelegrafisty w 309. Dywizjonie Ziemi Czerwieńskiej.

Zgłosił się do służby w kraju i przeszedł szkolenie ze specjalnością w łączności. 4 marca 1943 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej. W nocy z 3 na 4 kwietnia 1944 roku w ramach operacji lotniczej „Weller 5” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim w kraju znaleźli się sierżant Stanisław Biedrzycki „Opera”, podporucznik Jan Bieżuński „Orzyc” oraz kapitan Zygmunt Sawicki „Samulik”. Cichociemnych przyjęła placówka odbiorcza „Pierzyna” w okolicach Macanowa koło Mińska Mazowieckiego. Skoczkowie mieli ze sobą prawie pół miliona dolarów, które przekazali na placówce odbiorczej. Pieniądze zostały przeznaczone na cele związane z walką z okupantem. W ramach operacji zrzucono także dziewięć zasobników i sześć paczek zawierających sprzęt wojskowy.

Z chwilą skoku otrzymał awans do stopnia podporucznika. Po standardowej aklimatyzacji do życia w warunkach okupacji otrzymał przydział do referatu lotnictwa Oddziału III Operacyjnego sztabu Okręgu Kielce AK. Zajmował się zabezpieczaniem łączności lotnisk, szkoleniem kadr oraz obsługą odbioru zrzutów lotniczych. Prowadził szkolenia w zakresie łączności. Krótko po zakończeniu wojny został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Kilka miesięcy przebywał w areszcie. Komunistyczne służby prześladowały go jeszcze przez wiele lat. Zmarł 24 sierpnia 1993 roku w Poznaniu.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomnik Powstania Warszawskiego

Pomnik Powstania Warszawskiego

Stanisław Sędziak

Stanisław Sędziak

Krystyna Krahelska

Krystyna Krahelska

Zdobycie Poczty Głównej

Zdobycie Poczty Głównej

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna