Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ludwik Wiechuła

czwartek,

Ludwik Wiechuła

Dziś mija rocznica urodzin oficera Wojska Polskiego, podporucznika Armii Krajowej, cichociemnego.

Ludwik Wiechuła urodził się 30 lipca 1920 roku w Katowicach. W czasach szkolnych udzielał się w harcerstwie. Był uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach oraz Liceum Handlowego w Chorzowie. W 1939 roku zdał egzamin dojrzałości. Po wybuchu drugiej wojny światowej razem z ojcem weteranem powstań śląskich i braćmi opuścił Śląsk. Po agresji Sowietów wrócił w rodzinne strony. Zdołał przedostać się do Francji, gdzie służył w 2. Dywizji Strzelców Pieszych.

W czerwcu 1940 roku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Otrzymał przydział do 1. Brygady Strzelców. Ukończył Szkołę Podchorążych Saperów w Dundee. Zgłosił się do służby w kraju i został przeniesiony do 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Odbył wszechstronne przeszkolenie cichociemnych. 4 sierpnia 1943 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej. 1 marca 1944 roku otrzymał awans do stopnia podporucznika.

W nocy z 8 na 9 kwietnia 1944 roku w ramach operacji lotniczej „Weller 4” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim ze spadochronem skakali kapitan Bolesław Jackiewicz „Łabędź”, podporucznik Edward Kiwer „Biegaj” oraz rotmistrz Stanisław Raczkowski „Bułany”. Cichociemnych przyjęła placówka odbiorcza „Mirt 1” w okolicach miejscowości Cisów niedaleko Kielc.

W okupowanej Polsce służył jako instruktor minerstwa w oddziale partyzanckim w Okręgu Radom-Kielce AK. Później został oficerem oddziału Antoniego Hedy „Szarego”. Podporucznik Wierchuła brał udział w wielu akcjach bojowych, m.in. w brawurowym ataku na więzienie w Końskich. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w rejon Kielc w 1945 roku został aresztowany przez NKWD. W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku został uwolniony po ataku oddziału pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego” na więzienie Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach.

Jeszcze w 1945 roku opuścił Polskę. Do końca życia pozostał na emigracji. Od 1954 roku mieszkał w Kanadzie. Zmarł 26 września 1987 roku w Montrealu.

Artykuł: Język PHP

Język PHP

Artykuł: Kapitan Mieczysław Medwecki

Kapitan Mieczysław Medwecki

Artykuł: Bitwa pod Batohem

Bitwa pod Batohem

Artykuł: Etap praktyczny egzaminów zawodowych

Etap praktyczny egzaminów zawodowych

Artykuł: Niszczyciel ORP „Burza”

Niszczyciel ORP „Burza”

Artykuł: Pisemne egzaminy zawodowe

Pisemne egzaminy zawodowe

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły