Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ludwik Wiechuła

czwartek,

Ludwik Wiechuła

Dziś mija rocznica urodzin oficera Wojska Polskiego, podporucznika Armii Krajowej, cichociemnego.

Ludwik Wiechuła urodził się 30 lipca 1920 roku w Katowicach. W czasach szkolnych udzielał się w harcerstwie. Był uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach oraz Liceum Handlowego w Chorzowie. W 1939 roku zdał egzamin dojrzałości. Po wybuchu drugiej wojny światowej razem z ojcem weteranem powstań śląskich i braćmi opuścił Śląsk. Po agresji Sowietów wrócił w rodzinne strony. Zdołał przedostać się do Francji, gdzie służył w 2. Dywizji Strzelców Pieszych.

W czerwcu 1940 roku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Otrzymał przydział do 1. Brygady Strzelców. Ukończył Szkołę Podchorążych Saperów w Dundee. Zgłosił się do służby w kraju i został przeniesiony do 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Odbył wszechstronne przeszkolenie cichociemnych. 4 sierpnia 1943 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej. 1 marca 1944 roku otrzymał awans do stopnia podporucznika.

W nocy z 8 na 9 kwietnia 1944 roku w ramach operacji lotniczej „Weller 4” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim ze spadochronem skakali kapitan Bolesław Jackiewicz „Łabędź”, podporucznik Edward Kiwer „Biegaj” oraz rotmistrz Stanisław Raczkowski „Bułany”. Cichociemnych przyjęła placówka odbiorcza „Mirt 1” w okolicach miejscowości Cisów niedaleko Kielc.

W okupowanej Polsce służył jako instruktor minerstwa w oddziale partyzanckim w Okręgu Radom-Kielce AK. Później został oficerem oddziału Antoniego Hedy „Szarego”. Podporucznik Wierchuła brał udział w wielu akcjach bojowych, m.in. w brawurowym ataku na więzienie w Końskich. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w rejon Kielc w 1945 roku został aresztowany przez NKWD. W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku został uwolniony po ataku oddziału pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego” na więzienie Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach.

Jeszcze w 1945 roku opuścił Polskę. Do końca życia pozostał na emigracji. Od 1954 roku mieszkał w Kanadzie. Zmarł 26 września 1987 roku w Montrealu.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomnik Powstania Warszawskiego

Pomnik Powstania Warszawskiego

Stanisław Sędziak

Stanisław Sędziak

Krystyna Krahelska

Krystyna Krahelska

Zdobycie Poczty Głównej

Zdobycie Poczty Głównej

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna