Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Leopold Świkla

wtorek,

Leopold Świkla

Dziś przypada rocznica śmierci polskiego nauczyciela, kapitana Armii Krajowej, więźnia sowieckich łagrów.

Leopold Świkla urodził się 7 sierpnia 1913 roku w Pskowie. W 1929 roku rozpoczął naukę w Korpusie Kadetów Nr 2. W 1934 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do wojska. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał stopień podporucznika i przydział do wileńskiego 5. Pułku Piechoty Legionów. Podczas kampanii wrześniowej walczył w szeregach macierzystej jednostki w rejonie rzeki Narwi, a następnie w obronie linii Bugu. Dowodził kompanią.

Uniknął niewoli i przedostał się do okupowanego przez Sowietów Wilna. Zaczął działać w konspiracji, wstąpił do Służby Zwycięstwu Polski. Był oficerem do specjalnych zleceń komendanta Okręgu Wileńskiego. Po dekonspiracji w 1942 roku został oddelegowany do Warszawy. Pod koniec tego samego roku skierowano go na Wołyń. Objął stanowisko Inspektora Armii Krajowej w Łucku. W marcu 1944 roku podczas marszu w rejon koncentracji 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty został zatrzymany przez NKWD.

Początkowo osadzono go w Łucku, później został wywieziony do Kijowa. Przeszedł okrutne śledztwo. Sowiecki sąd skazał go na śmierć przez rozstrzelanie. Wyrok został zamieniony na dziesięć lat ciężkich robót. Trafił na Kołymę, gdzie w ciężkich warunkach przymusowo pracował w kopalniach. W 1955 roku wrócił do Polski i zamieszkał w Bobowicku w Wielkopolsce. Pracował w szkole jako kierownik administracyjny oraz nauczyciel języka rosyjskiego. Zmarł 21 stycznia 1983 roku w Bobowicku.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Aleksander Makagonow

Aleksander Makagonow

Artykuł: Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Artykuł: Operacja Biting

Operacja Biting

Artykuł: Generał Roman Abraham

Generał Roman Abraham

Artykuł: Kazimierz Heilman-Rawicz

Kazimierz Heilman-Rawicz

Artykuł: Kopiowanie plików z pomocą SCP

Kopiowanie plików z pomocą SCP

Artykuł: Klient SFTP Filezilla

Klient SFTP Filezilla

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły