Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Józef Ratajczak

czwartek,

Józef Ratajczak

28 maja 1942 roku w masowej egzekucji lesie Sękocińskim przeprowadzonej przez okupantów niemieckich zginął major Wojska Polskiego, komendant Okręgu Pomorze ZWZ, kawaler Orderu Virtuti Militari.

Józef Ratajczak urodził się 24 lutego 1897 roku w Poznaniu. Już podczas lat nauki szkolnej działał w polskich organizacjach niepodległowościowych. W 1917 roku wcielono go do armii niemieckiej, trafił na front zachodni. Jesienią 1918 roku powrócił w rodzinne strony. Brał udział w powstaniu wielkopolskim. Po zakończeniu walk i scaleniu Armii Wielkopolskiej z Wojskiem Polskim skierowano go na front polsko-ukraiński. W szeregach 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Za zasługi bojowe został odznaczony Orderem Virtuti Militari.

Po zakończeniu walk o granice Rzeczypospolitej pozostał w wojsku. W 1922 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na wydziale wychowania fizycznego w Uniwersytecie Poznańskim. Równolegle służył w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Poznaniu oraz pełnił obowiązki zastępcy komendanta Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1926 roku był oficerem 58. Pułku Piechoty. W 1928 roku otrzymał awans do stopnia kapitana. W 1939 roku był wykładowcą przedmiotu taktyka piechoty w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie.

Podczas kampanii wrześniowej dowodził batalionem 15. Pułku Piechoty. Po bitwie pod Rychłowicami 5 września 1939 roku objął dowództwo Pułku. Jego jednostka przeprowadziła nieudaną próbę przebicia się do Warszawy, a następnie udała się do Modlina. Na mocy umowy kapitulacyjnej na trafił do niewoli. Powrócił do Rembertowa, gdzie wstąpił w szeregi Służby Zwycięstwu Polski. Po powołaniu Związku Walki Zbrojnej oddelegowano go na stanowisko komendanta Okręgu Pomorskiego.

Organizował struktury polskiego podziemia na Pomorzu. 24 listopada 1940 roku został aresztowany przez warszawskie gestapo. Przeszedł brutalne śledztwo, jednak nie ujawnił żadnych informacji. W nocy z 27 na 28 V 1942 został wywieziony z Pawiaka na noszach i rozstrzelany w grupie 231 osób w lesie Sękocińskim koło podwarszawskiej Magdalenki.

Adam Trybus

Adam Trybus

Władysław Klimowicz

Władysław Klimowicz

Władysław Bruliński

Władysław Bruliński

Generał Bronisław Prugar-Ketling

Generał Bronisław Prugar-Ketling

Artur Linowski

Artur Linowski

Maciej Kalenkiewicz

Maciej Kalenkiewicz

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna