Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Józef Lipiński

poniedziałek,

Józef Lipiński

Dziś mija rocznica śmierci kapitana piechoty Wojska Polskiego, uczestnika walk o Narvik, cichociemnego.

Józef Wojciech Lipiński urodził się 2 listopada 1921 roku w Bliżynie, niedaleko Skarżyska-Kamiennej. Był uczniem Gimnazjum i Liceum A. Witkowskiego w Skarżysku-Kamiennej. W 1939 roku zdał egzamin dojrzałości. Jako pasjonat lotnictwa, w latach szkolnych zdobył uprawnienia pilota szybowcowego. Podczas kampanii wrześniowej nie został zmobilizowany. W listopadzie 1939 roku przeszedł na Węgry, a następnie przedostał się do Francji, gdzie służył w 2. Pułku Grenadierów Wielkopolskich 1. Dywizji Grenadierów, a następnie w 1. kompanii 2. Batalionu Strzelców Podhalańskich 1. Półbrygady Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Wziął udział w kampanii norweskiej. Za bohaterską postawę w bitwie o Narwik otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. Raniony podczas walk w Norwegii został ewakuowany do Szkocji.

W Wielkiej Brytanii otrzymał przydział do 1. Brygady Strzelców. Ukończył kurs młodszych podoficerów, a następnie Szkołę Podchorążych Piechoty w Dundee. Pod koniec 1941 roku otrzymał awans do stopnia plutonowego podchorążego. Zgłosił się do służby w kraju i odbył szkolenie w polskiej szkole wywiadu działającej pod kamuflażem Oficerskiego Kursu Doskonalenia Administracji Wojskowej. 29 grudnia 1942 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej. W nocy z 13 na 14 marca 1943 roku w ramach operacji lotniczej „Brick” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim z samolotu Halifax DT-627 „P” ze spadochronem skakali podporucznik Longin Jurkiewicz „Mysz”, major Franciszek Koprowski „Dąb” oraz podporucznik Janusz Messing „Bekas”. Z chwilą skoku awansował do stopnia podporucznika. Skoczków przyjęła placówka odbiorcza „Wół” położona kilkanaście kilometrów od miejscowości Końskie.

Podczas podróży pociągiem do Warszawy w trakcie kontroli dokumentów Józef Lipiński oraz podporucznik Janusz Messing „Bekas” zostali zatrzymani. Nie zostali oni rozpoznani jako przybysze z Anglii, jednak poddano ich brutalnemu śledztwu prowadzonemu przez gestapo z Tomaszowa Mazowieckiego. Uwięzieni cichociemni zdołali nawiązać kontakt z miejscowymi strukturami Armii Krajowej. Obaj skoczkowie zachorowali na tyfus plamisty, z pomocą miejscowego podziemia i łapówek zostali zwolnieni.

Po leczeniu otrzymał przydział do Referatu „Wschód” Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego Komendy Głównej AK. Objął stanowisko zastępcy kierownika ośrodka wywiadowczego „54 KK” operującego na Białorusi i Polesiu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej odwołano go do Warszawy. Po zakończeniu wojny skorzystał z tzw. amnestii i ujawnił się komunistycznym służbom. W 1950 roku Urząd Bezpieczeństwa nakłonił go do współpracy. Do przejścia na emeryturę w 1985 roku pracował w kilku przedsiębiorstwach państwowych na stanowiskach kierowniczych. Zmarł 5 października 2004 roku w Legionowie.

Ubuntu

Ubuntu

Staże zagraniczne dla uczniów

Staże zagraniczne dla uczniów

Zapewnienie minimalnej responsywności tabel HTML

Zapewnienie minimalnej responsywności tabel HTML

Przestarzałe atrybuty tabel HTML

Przestarzałe atrybuty tabel HTML

Wprowadzenie do tabel HTML

Wprowadzenie do tabel HTML

Domyślne style CSS dla tabel

Domyślne style CSS dla tabel

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna