Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Józef Dowbor-Muśnicki

poniedziałek,

Józef Dowbor-Muśnicki

Dziś mija rocznica śmierci generała Wojska Polskiego, dowódcy Powstania Wielkopolskiego.

Józef Dowbor-Muśnicki pochodził ze starego szlacheckiego rodu. Jako nastolatek został przyjęty do Korpusu Kadetów w Petersburgu. Następnie ukończył Konstantynowską Szkołę Wojskową w Petersburgu. W 1888 w stopniu podporucznika rozpoczął służbę w jednostkach piechoty. Był katolikiem – w Armii Imperium Rosyjskiego droga dalszego awansu była przed nim zamknięta, dlatego przeszedł na kalwinizm. W 1902 roku w stopniu kapitana ukończył Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego w Petersburgu. Jako oficer Armii Imperium Rosyjskiego walczył podczas wojny rosyjsko-japońskiej i na frontach I wojny światowej. Po upadku caratu oddał się do dyspozycji Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego.

Józef Dowbor-Muśnicki

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego. 6 stycznia 1919 roku Naczelna Rada Ludowa wezwała go do objęcia dowództwa nad powstaniem wielkopolskim. Po uzyskaniu akceptacji Piłsudskiego Dowbor-Muśnicki udał się do Poznania. Doświadczony generał szybko zorganizował ponad stutysięczną armię i wykazał się trafnymi decyzjami jako dowódca. Popierał ideę rozszerzenia powstania na Pomorze Gdańskie.

Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej Dowbor-Muśnicki kilkukrotnie odmówił przyjęcia dowodzenia kolejnych dużych jednostek. Prawdopodobnie uważał, że jego miejsce jest w oddziałach wielkopolskimi, które formował. Wobec takiej postawy generała 6 października 1920 roku został on przeniesiony do rezerwy. Józef Dowbor-Muśnicki zmarł 26 października 1937 roku. Za życia nie otrzymał ani jednego polskiego odznaczenia państwowego.

W czasie drugiej wojny światowej zginęły dwie córki Józefa Dowbora-Muśnickiego. Podporucznik pilot Janina Antonina Lewandowska z domu Dowbor-Muśnicka była jedyną kobietą zamordowaną przez NKWD w Katyniu. Agnieszka Dowbor-Muśnicka działała w konspiracyjnej organizacji. Po aresztowaniu zginęła rozstrzelana przez Niemców w Palmirach.

Trzech Józefów

Trzech Józefów

Artykuł: Funkcjonowanie jednostek oświaty

Funkcjonowanie jednostek oświaty

Artykuł: Kontrola poprawności danych

Kontrola poprawności danych

Artykuł: Usprawnienie obsługi danych z formularza

Usprawnienie obsługi danych z formularza

Artykuł: PHP: Tablice wielowymiarowe

PHP: Tablice wielowymiarowe

Artykuł: Raspberry Pi

Raspberry Pi

Artykuł: Wacław Iwaszkiewicz

Wacław Iwaszkiewicz

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna