}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bitwa pod Zdziechową

środa,

Bitwa pod Zdziechową

Dokładnie sto dwa lata temu pod wsią Zdziechowa rozpoczęła bitwa powstańców wielkopolskich z oddziałami pruskiego Grenzschutzu.

29 grudnia Polacy opanowali Gniezno. Niemcy postanowili odbić to miasto i zarządzili koncentrację wojsk w okolicach wsi Zdziechowa, kilka kilometrów od Gniezna. Na miejscu znalazło się czterystu żołnierzy piechoty z Bydgoszczy, oddział kawalerii, bateria artylerii polowej. Dalsze transporty niemieckiego wojska zostały powstrzymane przez polskich kolejarzy. Polacy powiadomieni o nadciągających wojskach nieprzyjaciela przygotowywali obronę miasta.

Polski komendant Gniezna Zygmunt Kittel próbował pertraktować z Niemcami, aby uniknąć przelewu krwi, jednak rozmowy nie zakończyły się porozumieniem. Do Gniezna dotarły powstańcze posiłki z Wrześni i Poznania. 30 grudnia Prusacy wysunęli żądanie złożenia broni przez oddziały powstańcze, w zamian za co nie wkroczyliby do miasta. Kittel udał się na rozmowy. W tym czasie w Gnieźnie Wojciech Jedlina-Jacobson zgromadził czterystu ochotników gotowych przystąpić do walki bez oglądania się na negocjacje. Wyruszyli oni w stronę Zdziechowej. Powracający z rozmów Kittel nakazał im odwrót, jednak nie wszyscy posłuchali.

Niespodziewane uderzenie oddziału Jacobsona zakończyło się całkowitym powodzeniem. Uśpiło to czujność powstańców. Część z nich powróciła do Gniezna. Niemiecki kontratak postawił polski oddział w trudnej sytuacji. Zdecydowano się na podjęcie pertraktacji. Niemieccy oficerowie byli skłonni do ustępstw, ponieważ nie znali liczebności polskich oddziałów, jednak odrzucili żądanie bezwarunkowego złożenia broni. Mimo tego szeregowi żołnierze nie zamierzali kontynuować walki i 31 grudnia samodzielnie złożyli broń. Bitwa zakończyła się wielkim sukcesem powstańców wielkopolskich.

Artykuł: Zygmunt Piasecki

Zygmunt Piasecki

Artykuł: Karol Pniak

Karol Pniak

Artykuł: Stefan Kudelski

Stefan Kudelski

Artykuł: Lotus 1-2-3

Lotus 1-2-3

Artykuł: Mieczysław Dziemieszkiewicz

Mieczysław Dziemieszkiewicz

Artykuł: Emil Krukowicz-Przedrzymirski

Emil Krukowicz-Przedrzymirski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna