Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bitwa pod Indurą

czwartek,

Bitwa pod Indurą

24 września polskie oddziały strzelców górskich zdobyły miejscowość Indura.

W sierpniu 1920 roku Polacy zdołali odzyskać inicjatywę w wojnie polsko-bolszewickiej. Atakujące Warszawę wojska Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego zostały odparte, a po kontrofensywie oddziałów Wojska Polskiego znad Wieprza bolszewikom zagroziło okrążenie, co zmusiło ich do odwrotu. Mimo bardzo korzystnej dla Polaków sytuacji wojna jeszcze się nie zakończyła. Bolszewickie oddziały zaczęły koncentrować się nad Niemnem, a ich dowódca był przekonany, że Polacy wyczerpali swoje siły i za chwilę los się odwróci.

Polski dowódca, Józef Piłsudski, chciał doprowadzić do walnej bitwy ostatecznie kończącej wojnę. Jego plan zakładał obejście bolszewickich pozycji przez Grupę Manewrową wydzieloną z 2. Armii generała Edwarda Rydza Śmigłego i zaatakowanie ich z głębokich tyłów. Pozostałe jednostki miały uderzyć z kierunku zachodniego i związać siły przeciwnika. Kluczowe dla powodzenia operacji stało się zachowanie tajemnicy. Polska operacja nad Niemnem rozpoczęła się 20 września 1920 roku.

Zgodnie z planami polskiego dowództwa 23 września wydzielone oddziały 21. Dywizji Górskiej generała Andrzeja Galicy miały opanować Odelsk i Indurę, a następnie zdobyć przeprawy na Niemnie w Kornatowie. Realizujące to zadanie 2. Brygada Strzelców Podhalańskich łatwo zajęła Odelsk. Bolszewicy skoncentrowali się na przedpolu Indury. Polskie natarcie wykonane wieczorem nie dało efektu, a po zapadnięciu ciemności walki przerwano.

Następnego dnia uderzyły 3. Pułk Strzelców Podhalańskich oraz 4. Pułk Strzelców Podhalańskich wspierane ogniem I dywizjonu 21. Pułku Artylerii Polowej. Natarcie 3. Pułku utknęło w miejscu i przyniosło duże straty. Bolszewicki kontratak dotarł w pobliże stanowisk polskiej artylerii i powstrzymał go dopiero ogień dział strzelających na wprost. Uderzenie 4. Pułku również nie odniosło sukcesu.

Zacięte walki toczyły się do wieczora. Przełomem okazało się zdobycie przez żołnierzy 3. Pułku miejscowości Żarnówka, po czym mogli oni wesprzeć oddziały na innych odcinkach. Indura została zdobyta, jednak w walkach poległo około dwustu polskich żołnierzy.

Operacja lotnicza „Pliers”

Operacja lotnicza „Pliers”

Narysuj Pacmana

Narysuj Pacmana

Konwersja jednostek miary kąta

Konwersja jednostek miary kąta

Standardowe stałe matematyczne w języku PHP

Standardowe stałe matematyczne w języku PHP

Pozycyjne systemy liczbowe i PHP

Pozycyjne systemy liczbowe i PHP

Efekt Zebra w arkuszu Google

Efekt Zebra w arkuszu Google

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna