Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Antoni Żychiewicz

piątek,

Antoni Żychiewicz

Dziś mija rocznica urodzin podporucznika artylerii, oficera Armii Krajowej, cichociemnego, więźnia obozu koncentracyjnego.

Antoni Marian Piotr Żychiewicz urodził się 17 stycznia 1919 we Lwowie. Był uczniem VIII Państwowego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie. W 1937 roku zdał maturę i rozpoczął odbywanie służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Od 1938 roku studiował na Wydziale Elektrotechnicznym Politechniki Lwowskiej. Naukę przerwał wybuch wojny.

Podczas kampanii wrześniowej walczył w obronie Lwowa w szeregach 1. Pułku Artylerii Motorowej. Jego jednostka przeszła na Węgry. Po ucieczce z obozu internowania dotarł w listopadzie do Francji, gdzie początkowo otrzymał przydział na stanowisko instruktora w Centrum Wyszkolenia Artylerii w Camp de Coëtquidan. Wiosną 1940 roku został przeniesiony do 4. Pułku Artylerii Lekkiej. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii odbył staż w oddziałach brytyjskich, a następnie służył w polskich jednostkach artylerii. Zgłosił się do służby w kraju, odbył szkolenie w zakresie dywersji i broni pancernej. 29 listopada 1942 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej.

W nocy z 17 na 18 lutego 1943 roku w ramach operacji lotniczej „Wall” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim w kraju znaleźli się podporucznik Antoni Iglewski „Ponar”, podporucznik Tadeusz Jaworski „Gont” oraz podporucznik Władysław Wiśniewski „Wróbel”. Skoczków przyjęła placówka odbiorcza „Lis” kilkanaście kilometrów od Mińska Mazowieckiego.

Po aklimatyzacji do warunków okupacyjnych otrzymał przydział do Kedywu Obszaru Zachodniego AK. Trafił do oddziału dywersyjnego majora Jana Mielczarskiego „Sana”. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych. W okresie poprzedzającym wybuch powstania warszawskiego został skierowany do Obwodu Mokotów AK. W pierwszej połowie sierpnia został ujęty przez Niemców. Wysłano go do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen. W 1945 roku, w bardzo ciężkim stanie zdrowia po pobycie w obozie, wrócił do Polski. Był prześladowany przez komunistyczne służby. Ukończył studia na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej. Pracował w śląskich zakładach przemysłowych, Głównym Instytucie Górnictwa, na Politechnice Śląskiej. Zmarł 25 sierpnia 2005 roku.

Rudolf Dreszer

Rudolf Dreszer

Aleksander Arkuszyński

Aleksander Arkuszyński

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna