Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Andrzej Hałaciński

piątek,

Andrzej Hałaciński

Autorem słów pieśni „My, Pierwsza Brygada” był Andrzej Hałaciński.

Urodził się 10 listopada 1891 roku w Skawinie koło Krakowa. W 1913 roku ukończył Akademię Handlową w Krakowie. Kilka lat wcześniej został członkiem Związku Walki Czynnej. Działał także w innych organizacjach – Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” i Związku Strzeleckim. Po studiach odbył roczną służbę wojskową w armii austro-węgierskiej.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej mimo otrzymania powołania do armii austro-węgierskiej nie zgłosił się i wstąpił w szeregi Legionów Polskich. Był dowódcą plutonu w 12 kompanii strzeleckiej. Na początku października Józef Piłsudski awansował go do stopnia podporucznika, jednak stopień ten nie został zatwierdzony przez Austriaków. Walczył w wielu bitwach Legionów Polskich. Za zasługi oddane w obronie polskich pozycji pod Kostiuchnówką otrzymał Order Virtuti Militari. Po kryzysie przysięgowym Andrzej Hałaciński trafił do szeregów armii austro-węgierskiej. W tym okresie jesienią 1917 roku powstał pierwotny tekst pieśni „My, Pierwsza Brygada”.

W marcu 1918 zdezerterował z frontu włoskiego i dotarł do Warszawy. Po donosie do władz osadzono go w więzieniu na placu Saskim. Po wypuszczeniu na wolność aktywnie włączył się w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w okręgach kieleckim i radomskim. W listopadzie 1918 roku wziął udział w akcji rozbrajania Austriaków oraz przejął dowództwo okręgu wojskowego i komendę miasta w Sandomierzu.

Hałaciński walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W lipcu 1910 roku uzyskał stopień majora. Po wojnie służył w Oddziale II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. W 1921 był kierownikiem konsulatu RP w Berlinie. W tym samym roku został zdemobilizowany. W 1923 został komendantem wojewódzkim Straży Granicznej w Tarnopolu. Po likwidacji tej formacji trafił do cywila. Krótko pracował w Polskim Banku Kredytowym w Warszawie, a następnie prowadził samodzielną działalność handlową.

W pierwszych latach po wojnie Andrzej Hałaciński zataił swój udział w powstaniu pieśni „My, Pierwsza Brygada”. Oficjalnie przyznał się do tego w 1925 roku. Osób aspirujących do miana autora tekstu było więcej i podjęto postępowanie wyjaśniające. W 1939 sąd polubowny orzekł, że Andrzej Hałaciński jest autorem trzech pierwszych zwrotek utworu, a następne sześć napisał inny legionista Tadeusz Biernacki. W latach powojennych pieśń „My, Pierwsza Brygada” przez wielu była uważana za hymn państwowy. W latach 1926–1927 toczyły się dyskusje, którą z pieśni uznać za hymn Polski. Proponowano nawet, żeby połączyć tekst „Mazurka Dąbrowskiego” z „Pierwszą Brygadą”.

W 1925 roku po raz kolejny powołano go do czynnej służby wojskowej. Otrzymał przydział do 5. Pułku Piechoty Legionów. Z dniem 31 maja 1930 został przeniesiony w stan spoczynku. Do wojska wrócił w sierpniu 1939 roku. Po wybuchu wojny mianowano go komendantem Kowla. Po agresji Sowietów na Polskę został aresztowany. Przebywał w obozie w Kozielsku.

10 kwietnia 1940 roku Andrzej Hałaciński został zamordowany w Katyniu przez funkcjonariuszy NKWD.

Artykuł: Zmiana typu pola formularza

Zmiana typu pola formularza

Artykuł: Znacznik label

Znacznik label

Artykuł: Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Artykuł: Element input typu password

Element input typu password

Artykuł: Zdradziecka ósemka

Zdradziecka ósemka

Artykuł: MS Piłsudski

MS Piłsudski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna