Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Akcja Wiśnicz

poniedziałek,

Akcja Wiśnicz

Nowy Wiśnicz to miasto położone około 40 kilometrów na południowy wschód od Krakowa. Znajdował się tutaj klasztor karmelitów bosych, który w 1783 roku Austriacy zamienili na ciężkie więzienie. Po wybuchu drugiej wojny światowej Niemcy na krótko założyli w nim obóz jeniecki dla polskich żołnierzy. W grudniu 1939 roku powstał obóz pracy przymusowej. Po utworzeniu obozu KL Auschwitz, więzienie stało się przystankiem w drodze do obozu koncentracyjnego.

Na terenie więzienia na stałe mieszkała jego kilkunastoosobowa niemiecka załoga. Strażnikami było także kilkudziesięciu Polaków zamieszkałych w okolicznych miejscowościach, wśród nich Armia Krajowa miała kilku informatorów, dzięki którym można było przeprowadzić dokładne rozpoznanie. 24 lipca 1944 roku uzyskano informację o planowanym wywiezieniu osadzonych więźniów politycznych do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Zdecydowano się przeprowadzić akcję uwolnienia więźniów.

Przedsięwzięcie nie było łatwe, w pobliżu stacjonował zmotoryzowany oddział SS. Żołnierze AK musieli użyć podstępu do pokonania bramy i zachować absolutną ciszę ogniową. W nocy z 26 na 27 lipca 1944 roku 36 partyzantów z I Batalionu 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej przystąpiło do akcji.

Więzienie zostało całkowicie opanowane. Uwolniono 128 więźniów politycznych. Rozlokowano ich w okolicznych placówkach AK. Część więźniów wstąpiła w szeregi Armii Krajowej. Podczas akcji nie nikt zginął, z więziennego magazynu wyniesiono dużą ilość uzbrojenia.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomnik Powstania Warszawskiego

Pomnik Powstania Warszawskiego

Stanisław Sędziak

Stanisław Sędziak

Krystyna Krahelska

Krystyna Krahelska

Zdobycie Poczty Głównej

Zdobycie Poczty Głównej

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna