Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Zdzisław Straszyński „Meteor”

poniedziałek,

Zdzisław Straszyński „Meteor”

Dzisiaj mija rocznica urodzin oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, cichociemnego.

Zdzisław Tadeusz Straszyński urodził się 1 kwietnia 1922 roku w Łucku na Wołyniu. Ukończył państwowe gimnazjum męskie im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W 1939 roku otrzymał promocję do drugiej klasy liceum. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej miał siedemnaście lat. Nie udziału w walkach.

W listopadzie 1939 roku przedostał się do Rumunii. Krótko przebywał w rumuńskim areszcie. Przez Jugosławię i Włoch, na początku 1940 roku dotarł do Francji i zgłosił się do służby w Wojsku Polskim. Otrzymał przydział do 10 Brygady Kawalerii Pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka. Brał udział w kampanii francuskiej. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii służył w 1. Dywizji Pancernej. Podczas pobytu na wyspach brytyjskich ukończył Szkołę Podchorążych.

Zgłosił się do służby w kraju. Po odbyciu przeszkolenia w zakresie dywersji, pod koniec 1943 roku złożył przysięgę na Rotę Armii Krajowej. W nocy z 10 na 11 maja 1944 roku w ramach operacji lotniczej „Weller 27” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim ze spadochronem skakali porucznik Kazimierz Bernaczyk „Rango”, podporucznik Jan Bienias „Osterba”, kapitan Bohdan Kwiatkowski „Lewar”, podporucznik Zygmunt Ulm „Szybki” oraz kurier Delegatury Rządu na Kraj Stanisław Niedbał-Mostwin „Bask”.

Po okresie aklimatyzacji w okupowanym kraju otrzymał przydział do Okręgu Łódź Armii Krajowej. Później trafił do Okręgu Kraków AK. Dowodził plutonem dywersyjnym w Obwodzie Brzesko Inspektoratu Rejonowego Tarnów. Latem 1944 roku stanął na czele oddziału partyzanckiego „Meteor”. Oddział stoczył wiele walk, najbardziej znana z nich to bitwa z żandarmerią niemiecką w Woli Stróskiej w październiku 1944 roku.

Po rozwiązaniu Armii Krajowej wyjechał do Olsztyna i podjął pracę w bazie transportowej. W 1947 roku ze względu na działalność w Armii Krajowej podczas wojny jego osobą zaczęli interesować się funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Pod koniec 1947 roku opuścił Polskę. Po krótkim pobycie w Anglii wyemigrował do Australii. Zmarł 17 czerwca 2014 roku w Melbourne.

Stefan Hanka-Kulesza

Stefan Hanka-Kulesza

Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska

Operacja Dynamo

Operacja Dynamo

Bitwa o Midway

Bitwa o Midway

Armia Polska we Francji

Armia Polska we Francji

Tadeusz Furgalski

Tadeusz Furgalski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna