}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Władysław Wiśniewski

czwartek,

Władysław Wiśniewski

Dziś mija rocznica śmierci polskiego nauczyciela, podporucznika piechoty, cichociemnego.

Władysław Wiśniewski urodził się 1 września 1915 w Ciszycy Dolnej. Uczył się w Gimnazjum Męskiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. W 1937 roku zdał maturę i wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy przy kieleckim 4. Pułku Piechoty Legionów. Po służbie wojskowej rozpoczął studia w Państwowym Pedagogium w Lublinie.

Podczas kampanii wrześniowej walczył w szeregach 49. Huculskiego Pułku Strzelców. Jego jednostka wchodziła w skład Armii „Kraków”. Starszy strzelec podchorąży Wiśniewski dowodził drużyną. Uczestniczył m.in. w bitwach pod Stryjem i Bolechowem. 20 września przeszedł na Węgry. Zdołał dotrzeć do Francji, gdzie służył w Ośrodku Zapasowym 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Po klęsce Francji znalazł się w Wielkiej Brytanii i został żołnierzem 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich 1. Brygady Strzelców. Zgłosił się do służby w kraju i odbył przeszkolenie w dywersji.

W nocy z 17 na 18 lutego 1943 roku w ramach operacji lotniczej „Wall” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim w kraju znaleźli się podporucznik Antoni Iglewski „Ponar”, podporucznik Tadeusz Jaworski „Gont” oraz podporucznik Antoni Żychiewicz „Przerwa”. Skoczków przyjęła placówka odbiorcza „Lis” kilkanaście kilometrów od Mińska Mazowieckiego.

Podczas aklimatyzacji w Warszawie został aresztowany przez gestapo. W czasie przesłuchania uciekł, skacząc z pierwszego piętra przez okno. Już jako podporucznik otrzymał przydział do Okręgu Kraków Armii Krajowej. Objął stanowisko instruktora dywersji w Obwodzie Wieliczka. Prowadził szkolenia na kursach podchorążych, uczestniczył w wielu akcjach bojowych, m.in. w nieudanej próbie zamachu na Hansa Franka przeprowadzonej w nocy z 29 na 30 stycznia 1944 roku. Od marca 1945 roku pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego. Wiosną 1947 roku się ujawnił. Od 1952 roku do przejścia na emeryturę w 1975 pracował w krakowskich liceach. Zmarł 28 listopada 1984 roku w Krakowie.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna