Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Władysław Kamiński

poniedziałek,

Władysław Kamiński

Dziś mija rocznica urodzin podpułkownika Wojska Polskiego, pilota lotnictwa myśliwskiego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.

Władysław Kamiński urodził się 21 października 1910 roku w Poznaniu. Wkrótce jego rodzice zamieszkali w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył Gimnazjum Męskie, w 1929 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie, jednak po jej ukończeniu rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Nie zerwał z lotnictwem, aktywnie udzielał się w Aeroklubie Poznańskim. Zdobył także uprawnienia instruktora pilotażu wojskowego. W 1938 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera nauk leśnictwa.

W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany do 3. Pułku Lotniczego w Poznaniu. 17 września przeszedł do Rumunii. Drogą morską zdołał przedostać się do Marsylii. Po upadku Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Po odbyciu przeszkolenia na samolotach brytyjskich otrzymał przydział do 303. Dywizjonu Myśliwskiego im. Tadeusza Kościuszki. Po dwóch miesiącach trafił do 302. Dywizjonu Myśliwskiego „Poznańskiego”. Na początku 1944 roku w ramach tej jednostki objął dowództwo eskadry i stanowisko zastępcy dowódcy dywizjonu. Podczas drugiej wojny światowej wykonał 203 loty bojowe. Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. były to Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyż Walecznych oraz odznaczenia brytyjskie.

Po demobilizacji zdecydował się na powrót do Polski. Jesienią 1947 roku podjął pracę w Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych. Latem następnego roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Otrzymał wyrok dziesięciu lat pozbawienia wolności po apelacji zmieniony na pięć lat. Po opuszczeniu więzienia początkowo pracował jako magazynier. W 1957 roku został pracownikiem sekcji kontroli technicznej w Zakładach Remontowych Sprzętu Lotniczego Sportowego nr 3 w Poznaniu. Po pewnym czasie przeszedł na stanowisko pilota doświadczalnego. Później ponownie pracował w Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych.

W 1977 roku przeszedł na emeryturę. Nadal działał w Aeroklubie Poznańskim. Na początku 1990 roku został zrehabilitowany. Zmarł 18 czerwca 1995 roku w Poznaniu.

Artykuł: Dzień, w którym słońce zaszło w południe

Dzień, w którym słońce zaszło w południe

Artykuł: Konferencja teherańska

Konferencja teherańska

Artykuł: Utworzenie Marynarki Wojennej

Utworzenie Marynarki Wojennej

Artykuł: Dekret o ordynacji wyborczej

Dekret o ordynacji wyborczej

Artykuł: Arm Holdings

Arm Holdings

Artykuł: Podstawowe style CSS dla formularza

Podstawowe style CSS dla formularza

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna