}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Stanisław Wyspiański

czwartek,

Stanisław Wyspiański

Dziś przypada rocznica śmierci polskiego dramatopisarza, poety, inscenizatora, twórcy nowoczesnego teatru polskiego.

Stanisław Mateusz Ignacy Wyspiański urodził się 15 stycznia 1869 roku w Krakowie. Był synem rzeźbiarza i fotografika. Kiedy miał siedem lat, zmarła jego matka, wychowywał się u bezdzietnego wujostwa, Kazimierza i Joanny Stankiewiczów. Traktowali go oni jak własnego syna. W domu Stankiewiczów bywali Jan Matejko, Józef Szujski, Karol Estreicher i Władysław Łuszczkiewicz.

Wyspiański był uczniem gimnazjum św. Anny w Krakowie. Mimo że Kraków należał wtedy do Monarchii Austro-Węgierskiej, w szkole tej dużą uwagę przywiązywano do nauki historii Polski i historii literatury polskiej. W czasach nauki w gimnazjum podjął pierwsze próby literackie i malarskie. Zaprzyjaźnił się z Józefem Mehofferem, Lucjanem Rydlem, Stanisławem Estreicherem, Henrykiem Opieńskim i Jerzym Żuławskim.

Po zdaniu egzaminu maturalnego studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem samego Jana Matejki. Równolegle uczęszczał na wykłady na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młody student pracował m.in. przy renowacji Kościoła Mariackiego. Od czasów szkolnych fascynował się teatrem, uczestniczył w amatorskich przedstawieniach. Jako student pisał scenki dramatyczne.

W 1891 roku wyjechał na studia w paryskiej prywatnej Academie Colarrosi. Żył w trudnych warunkach materialnych utrzymując się głównie ze stypendium Szkoły Sztuk Pięknych. We Francji z prerwami spędził trzy lata. W Paryżu zetknął się z najnowszymi prądami i kierunkami artystycznymi.

Po powrocie do Krakowa stał się jednym z najbardziej wszechstronnych artystów swojego pokolenia. Jego dorobek artystyczny jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. malarstwo, ilustracje, grafiki, projekty mebli, dramaty i wiersze. Największą sławę i uznanie przyniósł mu dramat „Wesele” napisany w 1900 roku, który powstał na kanwie wesela jego przyjaciela Lucjana Rydla w Bronowicach Małych.

W 1906 roku został profesorem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zmarł 28 listopada 1907 roku w Krakowie. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową.

Malarstwo Wyspiańskiego

Twórczość literacka

Na naszej stronie możesz przeczytać wiele utworów Stanisława Wyspiańskiego.

  • Wesele
  • Powrót Odysa
  • Sędziowie
  • Noc listopadowa
  • Klątwa
  • Bolesław Śmiały

Szukaj więcej utworów…

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna