Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Stanisław Schoen-Wolski

czwartek,

Stanisław Schoen-Wolski

Dziś mija rocznica śmierci żołnierza Armii Krajowej, jednego z najmłodszych kawalerów Orderu Virtuti Militari.

Stanisław Schoen-Wolski urodził się 20 stycznia 1930 roku w Warszawie. W dzieciństwie działał w harcerstwie. W chwili wybuchu drugiej wojny światowej miał dziewięć lat. Podczas okupacji niemieckiej brał udział w działaniach polskiego ruchu oporu. Jako czternastolatek walczył w powstaniu warszawskim. Brał udział w walkach na Mokotowie w szeregach Grupy Artyleryjskiej „Granat”, początkowo składzie V Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, a od września w 10 Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Był strzelcem wyborowym. W powstaniu wykonał brawurową samodzielną akcję, w której czasie zniszczył granatem ręcznym strategiczne niemieckie stanowisko karabinu maszynowego w rejonie ulic Dolnej i Konduktorskiej. Otrzymał za to Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari.

Po upadku powstania trafił do niemieckiej niewoli. W 1945 roku zdołał uciec z obozu i przedostał się na tereny opanowane przez aliantów. Służył w polskiej 1 Dywizji Pancernej. Uczestniczył w walkach podczas zdobywania bazy Kriegsmarine w Wilhelmshaven. Jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych otrzymał Krzyż Walecznych. Służbę zakończył w stopniu kaprala.

Po demobilizacji wrócił do Polski. Za swoją działalność podczas okupacji był prześladowany przez władze komunistyczne. Trafił do obozu pracy. Po wyjściu na wolność przez większość życia pracował jako dziennikarz. Między innymi był wydawcą Dziennika Telewizyjnego i spikerem w Telewizji Polskiej. Zmarł 21 marca 2005 roku.

Technik informatyk E.12

Miesiąc temu na naszej stronie…

Stanisław Schoen-Wolski

Adobe Integrated Runtime

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Opera

Edgar Frank Codd

Edgar Frank Codd

Koronacja Bolesława I Chrobrego

Koronacja Bolesława I Chrobrego

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Twórca tranzystora polowego

Twórca tranzystora polowego

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna