Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Oblężenie nad rzeką Starzec

czwartek,

Oblężenie nad rzeką Starzec

8 sierpnia 1638 roku skapitulował oblegany przez wojska koronne kozacki obóz nad rzeką Starzec.

Wiosną 1638 roku wybuchło powstanie kozackie wywołane Jakuba Ostranicę i Dymitra Hunię. Bezpośrednią jego przyczyną była decyzja sejmu o ograniczeniu rejestru, likwidacji kozaczyzny i obróceniu Kozaków w chłopów. Powstanie objęło tereny środkowego Dniepru, okolice Czerkas i Łubniów. W czerwcu 1638 roku wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów rozbiły powstańcze oddziały w bitwie pod Żowninem. Część Kozaków zdołała uciec na drugi brzeg Dniepru i przenieść się do obozowiska obronnego nad rzeką Starzec.

Obóz był dobrym miejscem do obrony. Opierał się o brzegi Dniepru i był otoczony bagnami. Uniemożliwiało to wykonanie ataku za pomocą szarży kawalerii. 22 czerwca wojska koronne pod komendą hetmana polnego koronnego Mikołaja Potockiego i wojewodę podolskiego Stanisława Rewera Potockiego rozpoczęły oblężenie. Otoczeni Kozacy byli ostrzeliwani z dział. Dochodziło do nielicznych potyczek podczas kozackich wypadów. Pod koniec lipca z odsieczą próbował przebić się liczący dwa tysiące ludzi oddział kozacki pod dowództwem Jakonenki, jednak został on rozbity.

8 sierpnia kozackie obozowisko zostało zdobyte. Pojmano przywódców rebelii. Rozpuszczono większość ocalałych uczestniczących w buncie Kozaków i chłopów. Niewielu spośród nich dotarło do domu, ponieważ oddziały szlachty pamiętające o wcześniejszych gwałtach i rozbojach buntowników bezlitośnie ich mordowała. Kozackie powstanie zostało stłumione. Przez następne dziesięć lat na Ukrainie panował spokój, jednak w 1648 roku ze zdwojoną siłą wybuchł kolejny bunt, powstanie Chmielnickiego.

Bitwa pod Żurawnem

Bitwa pod Żurawnem

Stanisław Sosabowski

Stanisław Sosabowski

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem

Bohdan Wroński

Bohdan Wroński

System macOS Mojave

System macOS Mojave

System iPadOS

System iPadOS

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna