Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

„Mały Katyń” – obława augustowska

czwartek,

„Mały Katyń” – obława augustowska

W dniach 10–25 lipca 1945 roku regularne oddziały Armii Czerwonej oraz wojska NKWD wspomaganie przez Urząd Bezpieczeństwa i dwie kompanie Ludowego Wojska Polskiego przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję skierowaną przeciw niepodległościowemu i antykomunistycznemu podziemiu. Operacja ta objęła tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolice w rejonie Suwałk i Augustowa. Działania były kierowane przez lokalne dowództwo sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz stacjonujące w Augustowie.

W ręce NKWD dostali się nie tylko partyzanci z bronią w ręku. Otaczano wsie i zatrzymywano mieszkańców podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Wśród aresztowanych znalazły się też osoby przypadkowe, przebywające chwilowo poza swoim miejscem zamieszkania. Często, aby zostać zatrzymanym, wystarczyło tylko spotkać patrol na drodze.

Podczas obławy zatrzymano około siedmiu tysięcy osób. Poddano je brutalnemu śledztwu. Część zatrzymanych przetrzymywano skrępowanych drutem kolczastym w dołach z wodą pod gołym niebem. Aresztowani Litwini zostali przekazani organom NKWD na Litwie. Część Polaków zwolniono po przesłuchaniu. Około sześćset osób narodowości polskiej przepadło bez śladu – zostali zamordowani i pochowani w nieznanym miejscu.

Technik informatyk E.12

Miesiąc temu na naszej stronie…

„Mały Katyń” – obława augustowska

Wynalazca komputera?

Akcja „Burza” we Lwowie

Akcja „Burza” we Lwowie

Przeglądarka Lynx

Przeglądarka Lynx

Kazimierz Moczarski

Kazimierz Moczarski

iBook G3 Clamshell

iBook G3 Clamshell

Komputery na księżycu

Komputery na księżycu

Bitwa pod Czarnym Ostrowem

Bitwa pod Czarnym Ostrowem

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna