Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

„Mały Katyń” – obława augustowska

czwartek,

„Mały Katyń” – obława augustowska

W dniach 10–25 lipca 1945 roku regularne oddziały Armii Czerwonej oraz wojska NKWD wspomaganie przez Urząd Bezpieczeństwa i dwie kompanie Ludowego Wojska Polskiego przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję skierowaną przeciw niepodległościowemu i antykomunistycznemu podziemiu. Operacja ta objęła tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolice w rejonie Suwałk i Augustowa. Działania były kierowane przez lokalne dowództwo sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz stacjonujące w Augustowie.

W ręce NKWD dostali się nie tylko partyzanci z bronią w ręku. Otaczano wsie i zatrzymywano mieszkańców podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Wśród aresztowanych znalazły się też osoby przypadkowe, przebywające chwilowo poza swoim miejscem zamieszkania. Często, aby zostać zatrzymanym, wystarczyło tylko spotkać patrol na drodze.

Podczas obławy zatrzymano około siedmiu tysięcy osób. Poddano je brutalnemu śledztwu. Część zatrzymanych przetrzymywano skrępowanych drutem kolczastym w dołach z wodą pod gołym niebem. Aresztowani Litwini zostali przekazani organom NKWD na Litwie. Część Polaków zwolniono po przesłuchaniu. Około sześćset osób narodowości polskiej przepadło bez śladu – zostali zamordowani i pochowani w nieznanym miejscu.

Turniej techników informatyków
Marian Gołębiewski

Marian Gołębiewski

OpenBSD

OpenBSD

Tadeusz Chciuk-Celt

Tadeusz Chciuk-Celt

Franciszek Wład

Franciszek Wład

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11

Jan Tabortowski

Jan Tabortowski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna