Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Nocleg w Żochowie

czwartek,

Nocleg w Żochowie

Połączone siły Jagiełły opuściły Czerwińsk w czwartek, 3 lipca. Miejscem pierwszego postoju po przeprawie było Żochowo. W swoich kronikach Długosz zanotował, że wojska Jagiełły zatrzymały się apud villam Zochow. Niektórzy badacze łączą ten fakt z różnymi miejscowościami. Wszyscy są zgodni co to informacji, że w nocy z 3 na 4 lipca 1410 roku obóz rozłożono nad rzeką. Według większości opracowań miejscem postoju było obecne Nowe Żochowo.

Nowe Żochowo to wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W 1390 roku wybudowano tutaj kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, Stanisława i Doroty. We wsi znajduje się kopiec z kamiennym obeliskiem usypany przez mieszkańców, dla uczczenia rocznicy marszu wojsk polskich na Grunwald.

Pewną ciekawostką jest napis, który został umieszczony na pamiątkowej płycie: „Dla uczczenia 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem społeczeństwo powiatu płockiego. Żochowo 22 lipca 1961 r.”. Uważny czytelnik dostrzeże tutaj dwa poważne błędy – data bitwy była inna, natomiast wynik działania „1961 - 1410” to 551.

Władysław Anders

Władysław Anders

Franciszek Mazurkiewicz

Franciszek Mazurkiewicz

Władysław Abramowicz

Władysław Abramowicz

Powstanie warszawskie na Woli

Powstanie warszawskie na Woli

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe

Powstanie warszawskie – ataki Goliatów

Powstanie warszawskie – ataki Goliatów

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna