Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”

czwartek,

„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”

11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione na mocy uchwały Sejmu z dnia 22 lipca 2016 roku.

75 pięć lat temu nastąpił punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu dokonywały Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) oraz ukraińska ludność cywilna. 11 lipca 1943 roku zaatakowano w co najmniej 99 miejscowościach. Masakry były dokonywane w sposób zorganizowany. Wsie były otaczane kordonem, ofiary gromadzono w jednym miejscu i uśmiercano kulami, siekierami, widłami, kosami, młotkami i innymi narzędziami zbrodni. Czasami ofiary przed śmiercią torturowano. Nie oszczędzano dzieci.

Ludobójstwo określane mianem rzezi wołyńskiej było dokonane przez nacjonalistów ukraińskich przy częstym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej. Trwało ono w okresie od lutego 1943 do lutego 1945 roku. Trudno oszacować dokładną liczbę ofiar, większość historyków określa ją jako 50-60 tysięcy Polaków.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy narażając własne życie, ratowali Polaków”

–– uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Niektórzy Ukraińcy z narażeniem życia starali się w miarę swoich możliwości pomóc polskim sąsiadom. Ostrzegali przed atakiem, udzielali schronienia, opatrywali rannych, wskazywali drogę ucieczki, opiekowali się dziećmi. Zdarzały się przypadki odmowy udziału w napadzie, publicznego protestu, niewykonania zbrodniczego rozkazu lub uwolnienia zatrzymanych. Udzielający pomocy Ukraińcy zasłużyli na zaszczytne miano „sprawiedliwych” i uhonorowanie. W publikacji Instytutu Pamięci Narodowej „Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945” bohaterami jest ponad 1300 osób. Kilkuset osób za akty solidarności i miłosierdzia zostało ukaranych śmiercią przez własnych rodaków – ukraińskich nacjonalistów.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla Kresowian i ich potomków oraz ludzi dobrej woli, którzy od dziesiątków lat domagają się prawdy o ludobójstwie i troszczą się o pamięć o ofiarach, kierując się mottem »Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary«”

–– uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Technik informatyk E.12

Miesiąc temu na naszej stronie…

„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”

Wynalazca komputera?

Akcja „Burza” we Lwowie

Akcja „Burza” we Lwowie

Przeglądarka Lynx

Przeglądarka Lynx

Kazimierz Moczarski

Kazimierz Moczarski

iBook G3 Clamshell

iBook G3 Clamshell

Komputery na księżycu

Komputery na księżycu

Bitwa pod Czarnym Ostrowem

Bitwa pod Czarnym Ostrowem

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna