Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Maria Skłodowska-Curie

czwartek,

Maria Skłodowska-Curie

Dziś mija rocznica urodzin dwukrotnie nagrodzonej Nagrodą Nobla polskiej uczonej.

„Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia”

–– Maria Skłodowska-Curie.

Maria Salomea Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie, na terenie ówczesnego zaboru rosyjskiego. Pochodziła z rodziny nauczycielskiej o rodowodzie szlacheckim. Miała czworo rodzeństwa. Jej rodzice wychowywali swoje dzieci w duchu patriotycznym. W wieku dziesięciu lar rozpoczęła naukę na pensji dla dziewcząt. W 1883 roku z wyróżnieniem ukończyła III Żeńskie Gimnazjum Rządowe. Udzielała korepetycji z matematyki, fizyki i języków obcych. Ówcześnie wstęp na uniwersytet w Warszawie pod zaborem rosyjskim był zabroniony dla kobiet.

W 1891 roku na zaproszenie swojej siostry wyjechała do Francji. Jesienią tego roku zaczęła naukę na Wydziale Matematyczno–Przyrodniczym w Sorbonie. Efektem nauki były dwa licencjaty, z pierwszą lokatą z fizyki oraz z drugą lokatą z matematyki. Po ukończonych studiach otrzymała stypendium naukowe dotyczące prowadzenia badań nad magnetyzmem różnych rodzajów stali.

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”

–– Maria Skłodowska-Curie.

Wkrótce poznała skromnego naukowca, Pierre’a Curie. Piotr i Maria szybka znaleźli wspólny język, oboje prowadzili badania nad zjawiskiem piezoelektryczności. Piotr był osiem lat starszym, uznanym już naukowcem, m.in. autorem „prawa Curie”, konstruktorem piezokwarcu i „wagi Curie”. 26 lipca 1895 roku Maria Skłodowska i Pierre Curie zawarli związek małżeński.

W 1897 roku Maria Skłodowska-Curie, poszukując tematu do rozprawy doktorskiej, zainteresowała się promieniami Becquerela. W tym samym roku urodziła córkę Irène, przyszła laureatkę Nagrody Nobla z chemii. Prace nad promieniowaniem odkrytym przez Becquerela małżeństwo Curie prowadziło wspólnie. Zaowocowały one odkryciem nowego pierwiastka, nazwanego polonem, na cześć Polski. Wkrótce małżonkowie wspólnie z Gustawem Bémontem odkryli kolejny pierwiastek chemiczny, który otrzymał nazwę rad.

W 1903 roku Maria i Pierre Currie wspólnie z Becquerelem otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki „w uznaniu ich zasług, jakie oddali poprzez wspólne badania nad zjawiskiem promieniotwórczości odkrytym przez profesora Henri Becquerela”. W 1906 roku Pierre zginął potrącony przez powóz konny. Maria została sama z dwiema córkami. Miesiąc później objęła po mężu katedrę fizyki, stając się pierwszą kobietą–profesorem na Sorbonie. Nadal prowadziła badania.

„Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak czarodziejska baśń”

–– Maria Skłodowska-Curie.

W 1911 roku została uhonorowana swoją drugą Nagrodą Nobla, tym razem w dziedzinie chemii „za wydzielenie czystego radu i uzyskanie radu w postaci krystalicznej”. Po tym fakcie przekonała francuskie władze do przeznaczenia środków na budowę prywatnego Instytutu Radowego – Institut du Radium noszącego obecnie nazwę Institut Curie. Wzniesiony w 1914 roku instytut stał się kuźnią noblistów, pracowało w nim czterech przyszłych laureatów Nagrody Nobla.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej w ramach Czerwonego Krzyża zaangażowała się w służbę rentgenowską. Z aparatów rentgenowskich zebranych z paryskich pracowni zorganizowała specjalne samochody z aparaturą nazywane jako „małe Curie”. Umożliwiały one wykonywanie zdjęć rentgenowskich w warunkach polowych. W 1916 roku jako jedna z pierwszych kobiet zdobyła prawo jazdy.

„Pani Curie jest – z wszystkich ludzi na świecie – jedynym nie zepsutym przez sławę człowiekiem”

–– Albert Einstein.

Pod koniec lat dwudziestych podupadła na zdrowiu, zaczęła tracić słuch i wzrok. W 1934 roku stan zdrowia polskiej uczonej zdecydowanie się pogorszył, przyczyną była złośliwa anemia. Promieniowanie jonizujące wywołało u niej także chorobę popromienną. Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 roku.

Operacja lotnicza „Most 2”

Operacja lotnicza „Most 2”

Jadwiga Bobińska

Jadwiga Bobińska

Bitwa pod Wołodarką

Bitwa pod Wołodarką

Ośmiotysięczniki

Ośmiotysięczniki

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Józef Ratajczak

Józef Ratajczak

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna