Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jan Długosz

niedziela,

Jan Długosz

Dziś przypada rocznica urodzin najwybitniejszego polskiego historiografa średniowiecza, nazywanego ojcem polskiej historiografii.

Jan Długosz urodził się 1 grudnia 1415 roku w Brzeźnicy, w ziemi sieradzkiej. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej. Jego ojciec za zasługi położone w bitwie pod Grunwaldem otrzymał starostwo brzeźnickie. Miał dwanaścioro dzieci, w tym trzech Janów. Przyszły najwybitniejszy średniowieczny polski kronikarz od szóstego roku życia uczył się w szkole parafialnej w Nowym Korczynie. Później przez trzy lata studiował na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej. W tym okresie zainteresował się historią i poznał język łaciński. Studia zakończył bez uzyskania żadnego stopnia naukowego.

Od 1431 roku był notariuszem w kancelarii biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Był sumienny i pracowity, dlatego szybko awansował, najpierw na sekretarza, a następnie na kanclerza. W 1436 roku został kanonikiem krakowskim. Pełne święcenia otrzymał cztery lata później.

Po śmierci Oleśnickiego przeszedł na służbę u króla Kazimierza Jagiellończyka. Między innymi był wychowawcą synów królewskich: Władysława, Kazimierza, Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta i Fryderyka. Działał w dyplomacji, wielokrotnie wyjeżdżał z misjami za granicę. Był fundatorem kilku kościołów. Pod koniec życia został wysunięty na stanowisko arcybiskupa lwowskiego, jednak nie doczekał papieskiego zatwierdzenia. Zmarł 19 maja 1480 roku w Krakowie.

Jan Długosz do historii przeszedł za sprawą swoich licznych publikacji historycznych. Najsłynniejszym dziełem były kroniki „Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae” („Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”). Powstały one w latach 1455–1480. Opisywały one dzieje Polski od czasów legendarnych do 1480 roku. Z zawartych w nich informacji korzystało wielu historyków. Jako duchowny i współpracownik króla, Długosz miał dostęp do wielu źródeł wiedzy. W przypadku bitwy grunwaldzkiej korzystał z opowiadań bezpośrednich uczestników: ojca, stryja, biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego oraz relacji krzyżackich.

Netscape Navigator

Netscape Navigator

Krajowy Klaster Linuksowy

Krajowy Klaster Linuksowy

Sprzysiężenie Wysockiego

Sprzysiężenie Wysockiego

Microsoft Narrator

Microsoft Narrator

Marian Duryasz

Marian Duryasz

Cathode-Ray Tube Amusement Device

Cathode-Ray Tube Amusement Device

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna