Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jan Długosz

niedziela,

Jan Długosz

Dziś przypada rocznica urodzin najwybitniejszego polskiego historiografa średniowiecza, nazywanego ojcem polskiej historiografii.

Jan Długosz urodził się 1 grudnia 1415 roku w Brzeźnicy, w ziemi sieradzkiej. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej. Jego ojciec za zasługi położone w bitwie pod Grunwaldem otrzymał starostwo brzeźnickie. Miał dwanaścioro dzieci, w tym trzech Janów. Przyszły najwybitniejszy średniowieczny polski kronikarz od szóstego roku życia uczył się w szkole parafialnej w Nowym Korczynie. Później przez trzy lata studiował na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej. W tym okresie zainteresował się historią i poznał język łaciński. Studia zakończył bez uzyskania żadnego stopnia naukowego.

Od 1431 roku był notariuszem w kancelarii biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Był sumienny i pracowity, dlatego szybko awansował, najpierw na sekretarza, a następnie na kanclerza. W 1436 roku został kanonikiem krakowskim. Pełne święcenia otrzymał cztery lata później.

Po śmierci Oleśnickiego przeszedł na służbę u króla Kazimierza Jagiellończyka. Między innymi był wychowawcą synów królewskich: Władysława, Kazimierza, Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta i Fryderyka. Działał w dyplomacji, wielokrotnie wyjeżdżał z misjami za granicę. Był fundatorem kilku kościołów. Pod koniec życia został wysunięty na stanowisko arcybiskupa lwowskiego, jednak nie doczekał papieskiego zatwierdzenia. Zmarł 19 maja 1480 roku w Krakowie.

Jan Długosz do historii przeszedł za sprawą swoich licznych publikacji historycznych. Najsłynniejszym dziełem były kroniki „Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae” („Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”). Powstały one w latach 1455–1480. Opisywały one dzieje Polski od czasów legendarnych do 1480 roku. Z zawartych w nich informacji korzystało wielu historyków. Jako duchowny i współpracownik króla, Długosz miał dostęp do wielu źródeł wiedzy. W przypadku bitwy grunwaldzkiej korzystał z opowiadań bezpośrednich uczestników: ojca, stryja, biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego oraz relacji krzyżackich.

Tadeusz Wuttke

Tadeusz Wuttke

„Tu mówi Błyskawica”

„Tu mówi Błyskawica”

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Mac Pro

Mac Pro

Stanisław Krzymowski

Stanisław Krzymowski

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna